Hospodářství a turistika

Na svém první zasedání v letošním roce se sešla komise pro hospodářství a turistiku 26. února 2018 v sídle Regionální průmyslové a obchodní komory Erzgebirge v Annabergu.  Po aktuálních informacích o realizaci programu Interreg V-A a Fondu malých projektů komise hodnotila projekty určené při rozhodování Lokálního řídícího výboru. Dva projekty doporučuje přepracovat a upřesnit, dva jednomyslně doporučuje k přijetí. Dr. Ulrich Bobe přednesl zprávu o realizaci velkého projektu TRANS³Net – Kooperation Sachsen-Tschechien-Polen. Propojení vědy a průmyslu, transfer technologií a zapojení mnoha partnerů z univerzit a praxe vyvolalo značný zájem. Členové komise byli vyzváni, aby se dalších aktivit zúčastnili, ostatně předseda komise Mathias Lißke je se svou společností jeho významným partnerem. Jednatelé informovali komisi také o postupu přípravy rozvojové strategie, která bude po zahrnutí témat z jednotlivých komisí zpracována formou projektu. Jednání této aktivní komise bývá téměř vždy spojováno s odbornou exkurzí. Tentokrát vybral její předseda Lißke firmu A-FORM AG v Mildenau. Tato moderní firma je zaměřena na zpracování plastů, vyrábí přesné tlakové vstřikovací zařízení a formy na jejich zpracování, a současně je zde nejen testuje, ale vyrábí na nich celou řadu komponentů ponejvíce pro automobily. Úzkostlivě dodržuje ve výrobě naprostou přesnost. Firma má celou řadu zahraničních partnerů, s těmi českými je velmi pokojena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.