Hospodářství a turistika

Na svém první zasedání v letošním roce se sešla komise pro hospodářství a turistiku 26. února 2018 v sídle Regionální průmyslové a obchodní komory Erzgebirge v Annabergu.  Po aktuálních informacích o realizaci programu Interreg V-A a Fondu malých projektů komise hodnotila projekty určené při rozhodování Lokálního řídícího výboru. Dva projekty doporučuje přepracovat a upřesnit, dva jednomyslně doporučuje k přijetí. Dr. Ulrich Bobe přednesl zprávu o realizaci velkého projektu TRANS³Net – Kooperation Sachsen-Tschechien-Polen. Propojení vědy a průmyslu, transfer technologií a zapojení mnoha partnerů z univerzit a praxe vyvolalo značný zájem. Členové komise byli vyzváni, aby se dalších aktivit zúčastnili, ostatně předseda komise Mathias Lißke je se svou společností jeho významným partnerem. Jednatelé informovali komisi také o postupu přípravy rozvojové strategie, která bude po zahrnutí témat z jednotlivých komisí zpracována formou projektu. Jednání této aktivní komise bývá téměř vždy spojováno s odbornou exkurzí. Tentokrát vybral její předseda Lißke firmu A-FORM AG v Mildenau. Tato moderní firma je zaměřena na zpracování plastů, vyrábí přesné tlakové vstřikovací zařízení a formy na jejich zpracování, a současně je zde nejen testuje, ale vyrábí na nich celou řadu komponentů ponejvíce pro automobily. Úzkostlivě dodržuje ve výrobě naprostou přesnost. Firma má celou řadu zahraničních partnerů, s těmi českými je velmi pokojena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.