Hospodářství a turistika

Na svém první zasedání v letošním roce se sešla komise pro hospodářství a turistiku 26. února 2018 v sídle Regionální průmyslové a obchodní komory Erzgebirge v Annabergu.  Po aktuálních informacích o realizaci programu Interreg V-A a Fondu malých projektů komise hodnotila projekty určené při rozhodování Lokálního řídícího výboru. Dva projekty doporučuje přepracovat a upřesnit, dva jednomyslně doporučuje k přijetí. Dr. Ulrich Bobe přednesl zprávu o realizaci velkého projektu TRANS³Net – Kooperation Sachsen-Tschechien-Polen. Propojení vědy a průmyslu, transfer technologií a zapojení mnoha partnerů z univerzit a praxe vyvolalo značný zájem. Členové komise byli vyzváni, aby se dalších aktivit zúčastnili, ostatně předseda komise Mathias Lißke je se svou společností jeho významným partnerem. Jednatelé informovali komisi také o postupu přípravy rozvojové strategie, která bude po zahrnutí témat z jednotlivých komisí zpracována formou projektu. Jednání této aktivní komise bývá téměř vždy spojováno s odbornou exkurzí. Tentokrát vybral její předseda Lißke firmu A-FORM AG v Mildenau. Tato moderní firma je zaměřena na zpracování plastů, vyrábí přesné tlakové vstřikovací zařízení a formy na jejich zpracování, a současně je zde nejen testuje, ale vyrábí na nich celou řadu komponentů ponejvíce pro automobily. Úzkostlivě dodržuje ve výrobě naprostou přesnost. Firma má celou řadu zahraničních partnerů, s těmi českými je velmi pokojena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.