Muzea a kulturní památky

Jednání komise muzea a kulturní památky se uskutečnilo 27. 2. 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a bylo spojeno s výstavou Svět kachlových kamen, jehož konference byla i projektem ve Fondu malých projektů, který podal Ústecký kraj a mostecké muzeum ho nyní realizuje. Jednání řídil místo onemocnělého předsedy české části komise Mgr. Soukupa jeho zástupce Mgr. Jiří Šlajsna. V komisi se představili její noví členové. Za odstoupivšího ředitele chomutovského muzea Ing. Stanislava Děda se přestavila jeho nástupkyně Mgr. Markéta Prontekerová a komisi posílila Erika Wünsch z muzea DIE WEBEREI v Oederanu, známá z mnoha česko-saských projektů. Po odstoupení předsedy německé části komise Dr. Ulricha Thiela převzal jeho funkci Wolfgang Blaschke, vedoucí muzea v Annabergu. Komise odborně posoudila projekt Muzejní noc, podaný Marienbergem s jeho projektovým partnerem obecně prospěšnou společností Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě a doporučila ho ke schválení. Podrobně se také zabývala rozvojovou strategií euroregionu a zvolila pracovní skupinu, která do ní připraví náměty. Za českou stranu je to Markéta Prontekerová a za saskou Wolfgang Blaschke. Jednání zakončila komise neformální výměnou zkušeností a mnoha smysluplnými náměty do strategie. Na závěr následovala za velkého zájmu členů zajímavá exkurze světem kachlových kamen za odborného doprovodu Jiřího Šlajsny. Příští jednání komise se uskuteční 14. 5. 2018 na saské straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.