Muzea a kulturní památky

Jednání komise muzea a kulturní památky se uskutečnilo 27. 2. 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a bylo spojeno s výstavou Svět kachlových kamen, jehož konference byla i projektem ve Fondu malých projektů, který podal Ústecký kraj a mostecké muzeum ho nyní realizuje. Jednání řídil místo onemocnělého předsedy české části komise Mgr. Soukupa jeho zástupce Mgr. Jiří Šlajsna. V komisi se představili její noví členové. Za odstoupivšího ředitele chomutovského muzea Ing. Stanislava Děda se přestavila jeho nástupkyně Mgr. Markéta Prontekerová a komisi posílila Erika Wünsch z muzea DIE WEBEREI v Oederanu, známá z mnoha česko-saských projektů. Po odstoupení předsedy německé části komise Dr. Ulricha Thiela převzal jeho funkci Wolfgang Blaschke, vedoucí muzea v Annabergu. Komise odborně posoudila projekt Muzejní noc, podaný Marienbergem s jeho projektovým partnerem obecně prospěšnou společností Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě a doporučila ho ke schválení. Podrobně se také zabývala rozvojovou strategií euroregionu a zvolila pracovní skupinu, která do ní připraví náměty. Za českou stranu je to Markéta Prontekerová a za saskou Wolfgang Blaschke. Jednání zakončila komise neformální výměnou zkušeností a mnoha smysluplnými náměty do strategie. Na závěr následovala za velkého zájmu členů zajímavá exkurze světem kachlových kamen za odborného doprovodu Jiřího Šlajsny. Příští jednání komise se uskuteční 14. 5. 2018 na saské straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.