Muzea a kulturní památky

Jednání komise muzea a kulturní památky se uskutečnilo 27. 2. 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a bylo spojeno s výstavou Svět kachlových kamen, jehož konference byla i projektem ve Fondu malých projektů, který podal Ústecký kraj a mostecké muzeum ho nyní realizuje. Jednání řídil místo onemocnělého předsedy české části komise Mgr. Soukupa jeho zástupce Mgr. Jiří Šlajsna. V komisi se představili její noví členové. Za odstoupivšího ředitele chomutovského muzea Ing. Stanislava Děda se přestavila jeho nástupkyně Mgr. Markéta Prontekerová a komisi posílila Erika Wünsch z muzea DIE WEBEREI v Oederanu, známá z mnoha česko-saských projektů. Po odstoupení předsedy německé části komise Dr. Ulricha Thiela převzal jeho funkci Wolfgang Blaschke, vedoucí muzea v Annabergu. Komise odborně posoudila projekt Muzejní noc, podaný Marienbergem s jeho projektovým partnerem obecně prospěšnou společností Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě a doporučila ho ke schválení. Podrobně se také zabývala rozvojovou strategií euroregionu a zvolila pracovní skupinu, která do ní připraví náměty. Za českou stranu je to Markéta Prontekerová a za saskou Wolfgang Blaschke. Jednání zakončila komise neformální výměnou zkušeností a mnoha smysluplnými náměty do strategie. Na závěr následovala za velkého zájmu členů zajímavá exkurze světem kachlových kamen za odborného doprovodu Jiřího Šlajsny. Příští jednání komise se uskuteční 14. 5. 2018 na saské straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.