Životní prostředí a regionální plán

Tématem jednání této aktivní komise 28. února 2018 byla na přání německé strany problematika další těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří a rekultivace. Nebylo náhodou, že pro jednání vybrala česká strana město Horní Jiřetín, kterému dlouho kvůli zásobám uhlí hrozil zánik, podobně jako mnohým severočeským obcím. Starosta Horního Jiřetína Ing. Vladimír Buřt představil za velkého zájmu historii a současnost svého města a zámku Jezeří. Horní Jiřetín byl v šedesátých letech určen k demolici, byla vyhlášena stavební uzávěra a jeho rozvoj ustal. Po stanovení limitů těžby v roce 1991 a po jejich potvrzení v roce 2015 se město znovu dynamicky rozvíjí. 

RNDr. Jan Burda Ph.D. z Výzkumného ústavu hnědého uhlí v Mostě vysoce profesionálně vysvětlil nejen problematiku pokračování těžby, ale i perspektivy energetiky po jejím ukončení. Představil přehled těžby na mapovém podkladě, pomocí grafů a konkrétních čísel představil i spotřebu uhlí a horizont ukončení těžby. Německá strana předala své zkušenosti z odstavení atomových elektráren a s ukončováním těžby uhlí. Docházelo tam ke stejným diskusím, ale nad atomovou energií zvítězila zatím ta větrná. V diskusi se také otevřelo téma rekultivací – zaplavování povrchových šachet v Lužici nebylo úspěšné, ujíždějí tam svahy, avšak u Lipska jsou lepší půdní podmínky a toto nebezpečí tam nehrozí. Na české straně jsou obavy, že zaplavení povrchového dolu po těžbě povede k podmáčení svahů pod zámkem Jezeří. V Německu i v ČR vlastní důlní pozemky státní firmy, které jsou zodpovědné za rekultivace. U nás je to Palivový kombinát Ústí, s. p., se kterým máme v euroregionu velmi dobré zkušenosti. Komise probrala také rozvojovou strategii euroregionu. Za komisi ji perfektně připravili její členové Dr. Uhlig, Dr. Reinhold a Dr. Roth.

Závěr patřil výstupu v mrazivém počasí nad zámek Jezeří s výhledem na povrchové doly pod zámkem. S doprovodem a s komentáři starosty Ing. Buřta si odtud členové komise mohli udělat představu o rozsahu těžby.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.