Životní prostředí a regionální plán

Tématem jednání této aktivní komise 28. února 2018 byla na přání německé strany problematika další těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří a rekultivace. Nebylo náhodou, že pro jednání vybrala česká strana město Horní Jiřetín, kterému dlouho kvůli zásobám uhlí hrozil zánik, podobně jako mnohým severočeským obcím. Starosta Horního Jiřetína Ing. Vladimír Buřt představil za velkého zájmu historii a současnost svého města a zámku Jezeří. Horní Jiřetín byl v šedesátých letech určen k demolici, byla vyhlášena stavební uzávěra a jeho rozvoj ustal. Po stanovení limitů těžby v roce 1991 a po jejich potvrzení v roce 2015 se město znovu dynamicky rozvíjí. 

RNDr. Jan Burda Ph.D. z Výzkumného ústavu hnědého uhlí v Mostě vysoce profesionálně vysvětlil nejen problematiku pokračování těžby, ale i perspektivy energetiky po jejím ukončení. Představil přehled těžby na mapovém podkladě, pomocí grafů a konkrétních čísel představil i spotřebu uhlí a horizont ukončení těžby. Německá strana předala své zkušenosti z odstavení atomových elektráren a s ukončováním těžby uhlí. Docházelo tam ke stejným diskusím, ale nad atomovou energií zvítězila zatím ta větrná. V diskusi se také otevřelo téma rekultivací – zaplavování povrchových šachet v Lužici nebylo úspěšné, ujíždějí tam svahy, avšak u Lipska jsou lepší půdní podmínky a toto nebezpečí tam nehrozí. Na české straně jsou obavy, že zaplavení povrchového dolu po těžbě povede k podmáčení svahů pod zámkem Jezeří. V Německu i v ČR vlastní důlní pozemky státní firmy, které jsou zodpovědné za rekultivace. U nás je to Palivový kombinát Ústí, s. p., se kterým máme v euroregionu velmi dobré zkušenosti. Komise probrala také rozvojovou strategii euroregionu. Za komisi ji perfektně připravili její členové Dr. Uhlig, Dr. Reinhold a Dr. Roth.

Závěr patřil výstupu v mrazivém počasí nad zámek Jezeří s výhledem na povrchové doly pod zámkem. S doprovodem a s komentáři starosty Ing. Buřta si odtud členové komise mohli udělat představu o rozsahu těžby.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.