Kultura a mládež

V Bílině se na radnici sešli 1. března 2018 členové komise pro kulturu a mládež ke svému dalšímu jednání. Nová místostarostka Bíliny Vendula Vodičková, nová členka komise, představila v úvodu historii a rozvoj města. Jako obvykle měli členové komise k hodnocení nejvíce projektů ze všech komisí, tentokrát jich bylo sedm. Komise všechny projektové žádosti detailně posuzovala a doporučila je s drobnými připomínkami ohledně nákladů na vybavení ke schválení v Lokálním řídícím výboru. Seznámila se také s aktuálním stavem Fondu malých projektů a česká strana vznesla dotaz, proč se na saské straně podává méně projektů. Dozvěděla se, že důvodem jsou rozdílné předpisy, které jsou na saské straně komplikovanější, a proto si mnoho potencionálních žadatelů vyhledává i jiné programy. Podrobně se také členové komise zabývali rozvojovou strategií euroregionu a vytvořili pracovní skupinu pod vedením obou předsedů, která do ní zpracuje návrh témat.  Na závěr Vendula Vodičková provedla komisi radnicí a doprovodila ji i na věž. Příští jednání komise bylo stanoveno na 24. května na saské straně.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.