Rada v Duchcově

V úvodu jednání rady 2. 3. 2018 představil starosta Duchcova, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Mgr. Zbyněk Šimbera, úspěšný rozvoj svého města od posledního jednání rady v Duchcově. Obzvláště rekonstrukce náměstí a parkoviště radu potěšila. Po analýze práce odborných komisí rada přistoupila na návrhy předsedů ke změnám v jejich složení. Podrobně se poté rada zabývala přípravou Lokálního řídícího výboru ve Fondu malých projektů, který se uskuteční 14. 3. 2018. Podrobně se seznámila s hodnocením navržených projektů v odborných komisích a souhlasí s jejich stanovisky. Za Fond malých projektů cítí rada velkou zodpovědnost, protože euroregion tento fond spravuje. Hlavním bodem jednání rady v Duchově byla organizační příprava valné hromady. Rada vyslechla zprávu o hospodaření s návrhem rozpočtu 2018 do valné hromady a vyjádřila s nimi souhlas. Na duchcovském jednání se představili zástupci Místní akční skupiny MAS Naděje a rada se s nimi dohodla na spolupráci. Forma spolupráce bude dořešena na příštím jednání. Stejně jako v Lounech byla velká část diskuse věnována odpadovému hospodářství a energetice, do které se aktivně zapojila Ing. Monika Zeman z Ústeckého kraje. Závěr patřil exkurzi v duchcovském zámku, kterou pro členy rady připravil starosta Šimbera. Exkurze to byla velmi zajímavá, i když pořád v nekončícím mrazu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.