Rada v Duchcově

V úvodu jednání rady 2. 3. 2018 představil starosta Duchcova, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Mgr. Zbyněk Šimbera, úspěšný rozvoj svého města od posledního jednání rady v Duchcově. Obzvláště rekonstrukce náměstí a parkoviště radu potěšila. Po analýze práce odborných komisí rada přistoupila na návrhy předsedů ke změnám v jejich složení. Podrobně se poté rada zabývala přípravou Lokálního řídícího výboru ve Fondu malých projektů, který se uskuteční 14. 3. 2018. Podrobně se seznámila s hodnocením navržených projektů v odborných komisích a souhlasí s jejich stanovisky. Za Fond malých projektů cítí rada velkou zodpovědnost, protože euroregion tento fond spravuje. Hlavním bodem jednání rady v Duchově byla organizační příprava valné hromady. Rada vyslechla zprávu o hospodaření s návrhem rozpočtu 2018 do valné hromady a vyjádřila s nimi souhlas. Na duchcovském jednání se představili zástupci Místní akční skupiny MAS Naděje a rada se s nimi dohodla na spolupráci. Forma spolupráce bude dořešena na příštím jednání. Stejně jako v Lounech byla velká část diskuse věnována odpadovému hospodářství a energetice, do které se aktivně zapojila Ing. Monika Zeman z Ústeckého kraje. Závěr patřil exkurzi v duchcovském zámku, kterou pro členy rady připravil starosta Šimbera. Exkurze to byla velmi zajímavá, i když pořád v nekončícím mrazu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.