Sociální komise v Chomutově

Tentokrát jednala tato komise dne 6. března 2018 pod vedením svého předsedy Ing. Giampaoliho v Sociálním centru Písečná v Chomutově, které provozuje příspěvková organizace města Chomutov – Sociální služby Chomutov. V úvodu se na exkurzi komise seznámila s činností tohoto centra, s jeho poradenstvím i s místním azylovým domem pro matky s dětmi. V blízké budoucnosti se počítá s jeho přestavbou a rozšířením i pro rodiny v nouzi, informovala ředitelka Sociálních služeb Chomutova Mgr. Tölgová, dlouholetá členka komise. Po seznámení se stavem Programu Interreg V-A, a především s Fondem malých projektů, se zabývala komise projektovou žádostí Mateřského centra Oberwiesenthal s jeho projektovým partnerem ZUŠ Ostrov a doporučila ho ke schválení. Komise podporuje projektové záměry mostecké charity v oblasti setkávání v sociální práci a K-Center v drogové prevenci. Důležitým bodem byla rozvojová strategie euroregionu, kterou zpracovala úzká skupina. Na jednání ji představil předseda německé části komise Frank Reißmann a komise s ní vyjádřila souhlas. Hlavním motem je zde téma žít, bydlet a pracovat v Euroregionu Krušnohoří, aby se stal přitažlivým místem, ze kterého se neodchází. V obsáhlé diskusi na závěr jednání si členové komise vyměnili zkušenosti se sociálními dávkami, podporou bydlení a s dluhovou problematikou.

Příští jednání se uskuteční 23. 5. 2018 na saské straně a jeho hlavním bodem bude integrace znevýhodněné mládeže do normálního života.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.