Sociální komise v Chomutově

Tentokrát jednala tato komise dne 6. března 2018 pod vedením svého předsedy Ing. Giampaoliho v Sociálním centru Písečná v Chomutově, které provozuje příspěvková organizace města Chomutov – Sociální služby Chomutov. V úvodu se na exkurzi komise seznámila s činností tohoto centra, s jeho poradenstvím i s místním azylovým domem pro matky s dětmi. V blízké budoucnosti se počítá s jeho přestavbou a rozšířením i pro rodiny v nouzi, informovala ředitelka Sociálních služeb Chomutova Mgr. Tölgová, dlouholetá členka komise. Po seznámení se stavem Programu Interreg V-A, a především s Fondem malých projektů, se zabývala komise projektovou žádostí Mateřského centra Oberwiesenthal s jeho projektovým partnerem ZUŠ Ostrov a doporučila ho ke schválení. Komise podporuje projektové záměry mostecké charity v oblasti setkávání v sociální práci a K-Center v drogové prevenci. Důležitým bodem byla rozvojová strategie euroregionu, kterou zpracovala úzká skupina. Na jednání ji představil předseda německé části komise Frank Reißmann a komise s ní vyjádřila souhlas. Hlavním motem je zde téma žít, bydlet a pracovat v Euroregionu Krušnohoří, aby se stal přitažlivým místem, ze kterého se neodchází. V obsáhlé diskusi na závěr jednání si členové komise vyměnili zkušenosti se sociálními dávkami, podporou bydlení a s dluhovou problematikou.

Příští jednání se uskuteční 23. 5. 2018 na saské straně a jeho hlavním bodem bude integrace znevýhodněné mládeže do normálního života.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.