Sociální komise v Chomutově

Tentokrát jednala tato komise dne 6. března 2018 pod vedením svého předsedy Ing. Giampaoliho v Sociálním centru Písečná v Chomutově, které provozuje příspěvková organizace města Chomutov – Sociální služby Chomutov. V úvodu se na exkurzi komise seznámila s činností tohoto centra, s jeho poradenstvím i s místním azylovým domem pro matky s dětmi. V blízké budoucnosti se počítá s jeho přestavbou a rozšířením i pro rodiny v nouzi, informovala ředitelka Sociálních služeb Chomutova Mgr. Tölgová, dlouholetá členka komise. Po seznámení se stavem Programu Interreg V-A, a především s Fondem malých projektů, se zabývala komise projektovou žádostí Mateřského centra Oberwiesenthal s jeho projektovým partnerem ZUŠ Ostrov a doporučila ho ke schválení. Komise podporuje projektové záměry mostecké charity v oblasti setkávání v sociální práci a K-Center v drogové prevenci. Důležitým bodem byla rozvojová strategie euroregionu, kterou zpracovala úzká skupina. Na jednání ji představil předseda německé části komise Frank Reißmann a komise s ní vyjádřila souhlas. Hlavním motem je zde téma žít, bydlet a pracovat v Euroregionu Krušnohoří, aby se stal přitažlivým místem, ze kterého se neodchází. V obsáhlé diskusi na závěr jednání si členové komise vyměnili zkušenosti se sociálními dávkami, podporou bydlení a s dluhovou problematikou.

Příští jednání se uskuteční 23. 5. 2018 na saské straně a jeho hlavním bodem bude integrace znevýhodněné mládeže do normálního života.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.