Starostové Litoměřicka

Na zasedání starostů Litoměřicka dne 16. 2. 2018 v Třebívlicích byli pozvání zástupci Ústeckého kraje, Ministerstva vnitra ČR a jednatel Euroregionu Krušnohoří. Starostové se zde seznámili s novým zákonem na ochranu osobních údajů. Starostové tento zákon nevítají, zdá se jim velmi komplikovaný, a především ve školách jsou proti němu výhrady. Hejtman Bubeníček představil aktuální aktivity kraje a jeho možnosti dotací, o čemž se pochopitelně rozvinula bohatá diskuse. Politika kraje, a především samotného hejtmana, se zde setkala s velmi kladným ohlasem, což zdůraznil Josef Seifert, emeritní starosta Třebívlic, který jednání moderoval. Velmi zajímavá byla diskuse o a legislativních změnách v odpadech, kterou vedl M. Pech z Ministerstva vnitra ČR. Předmětem diskusí byl také Program obnovy venkova a soutěž „Vesnice roku 2018“. Problematiku Euroregionu Krušnohoří uvedl opět Josef Seifert, dlouholetý člen rady tohoto sdružení, a vyzdvihl práci jeho finanční manažerky a jeho projektové manažerky, které jsou k žadatelům velmi vstřícní, vždy ochotní pomoci a jejich odborné konzultace jsou na vysoké profesionální úrovni. Jednatel Euroregionu Krušnohoří prezentoval práci tohoto sdružení a zodpovídal na četné dotazy. V současné době jsou členy Euroregionu Krušnohoří tyto obce a města Litoměřicka: Libochovice, Křesín, Podsedice, Třebenice, Třebívlice, Lkáň a Svazek obcí INTEGRO.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.