Dopravní komise

První jednání dopravní komise v letošním roce proběhlo 13. 2. 2018 v Dubí. Jednání se poprvé zúčastnil nový čen komise Ing. Jaroslav Mareš z mosteckého magistrátu, vedoucí odboru správních činností, a jako hosté přijali pozvání Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství, který se ale jednání dopravní komise účastní pravidelně, a také Ing. Petr Fišer, předseda Českojiřetínského spolku pro oživení Krušnohoří. V úvodu se komise vrátila k dopravní konferenci v Mostě v minulém roce, kterou zorganizovala OHK Most se svým saským partnerem IHK Chemnitz. Komise kladně hodnotila vydání přílohy Infopressu k této konferenci a konstatovala, že je zapotřebí tyto konference nadále pravidelně organizovat. Dalším důležitým bodem byla vzájemná informovanost o dopravní situaci v euroregionu a plánované dopravní stavby. Německá strana opět iniciuje obchvat Olbernhau a Brandova s výstavbou nového mostu. V nedávné minulosti tento projekt česká strana podpořila přípravou stavby až do územního rozhodnutí, ale na saské straně nebylo bohužel nic připraveno. Nový starosta Olbernhau Heinz-Peter Haustein tento projekt ale znovu prosazuje a ručí za něj. Dalším záměrem je oprášený a zatím nekonečný příběh Moldavské trati. Od začátku devadesátých let se opakovaně objevuje záměr dostavby chybějícího úseku této železnice. V poslední době inicioval Českojiřetínský spolek alespoň propojení chybějícího úseku autobusovou dopravou. Z diskuse se saskými zástupci se ale znovu možnost dostavby objevuje. Komise se také zabývala projekty do Fondu malých projektů a ve své branži doporučila ke schválení projekt s názvem „Společný zájem o dopravu spojuje“ podaný spolkem Straßenbahnfreunde Chemnitz s jeho partnerem Boveraclub z Liberce. Podobně jako ostatní komise se dopravní komise zabývala tématy do rozvojové strategie euroregionu. Pro zpracování z jejího pohledu bude vytvořena pracovní skupina, na kterou se členové komise se svými náměty budou obracet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.