Dopravní komise

První jednání dopravní komise v letošním roce proběhlo 13. 2. 2018 v Dubí. Jednání se poprvé zúčastnil nový čen komise Ing. Jaroslav Mareš z mosteckého magistrátu, vedoucí odboru správních činností, a jako hosté přijali pozvání Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství, který se ale jednání dopravní komise účastní pravidelně, a také Ing. Petr Fišer, předseda Českojiřetínského spolku pro oživení Krušnohoří. V úvodu se komise vrátila k dopravní konferenci v Mostě v minulém roce, kterou zorganizovala OHK Most se svým saským partnerem IHK Chemnitz. Komise kladně hodnotila vydání přílohy Infopressu k této konferenci a konstatovala, že je zapotřebí tyto konference nadále pravidelně organizovat. Dalším důležitým bodem byla vzájemná informovanost o dopravní situaci v euroregionu a plánované dopravní stavby. Německá strana opět iniciuje obchvat Olbernhau a Brandova s výstavbou nového mostu. V nedávné minulosti tento projekt česká strana podpořila přípravou stavby až do územního rozhodnutí, ale na saské straně nebylo bohužel nic připraveno. Nový starosta Olbernhau Heinz-Peter Haustein tento projekt ale znovu prosazuje a ručí za něj. Dalším záměrem je oprášený a zatím nekonečný příběh Moldavské trati. Od začátku devadesátých let se opakovaně objevuje záměr dostavby chybějícího úseku této železnice. V poslední době inicioval Českojiřetínský spolek alespoň propojení chybějícího úseku autobusovou dopravou. Z diskuse se saskými zástupci se ale znovu možnost dostavby objevuje. Komise se také zabývala projekty do Fondu malých projektů a ve své branži doporučila ke schválení projekt s názvem „Společný zájem o dopravu spojuje“ podaný spolkem Straßenbahnfreunde Chemnitz s jeho partnerem Boveraclub z Liberce. Podobně jako ostatní komise se dopravní komise zabývala tématy do rozvojové strategie euroregionu. Pro zpracování z jejího pohledu bude vytvořena pracovní skupina, na kterou se členové komise se svými náměty budou obracet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.