Dopravní komise

První jednání dopravní komise v letošním roce proběhlo 13. 2. 2018 v Dubí. Jednání se poprvé zúčastnil nový čen komise Ing. Jaroslav Mareš z mosteckého magistrátu, vedoucí odboru správních činností, a jako hosté přijali pozvání Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství, který se ale jednání dopravní komise účastní pravidelně, a také Ing. Petr Fišer, předseda Českojiřetínského spolku pro oživení Krušnohoří. V úvodu se komise vrátila k dopravní konferenci v Mostě v minulém roce, kterou zorganizovala OHK Most se svým saským partnerem IHK Chemnitz. Komise kladně hodnotila vydání přílohy Infopressu k této konferenci a konstatovala, že je zapotřebí tyto konference nadále pravidelně organizovat. Dalším důležitým bodem byla vzájemná informovanost o dopravní situaci v euroregionu a plánované dopravní stavby. Německá strana opět iniciuje obchvat Olbernhau a Brandova s výstavbou nového mostu. V nedávné minulosti tento projekt česká strana podpořila přípravou stavby až do územního rozhodnutí, ale na saské straně nebylo bohužel nic připraveno. Nový starosta Olbernhau Heinz-Peter Haustein tento projekt ale znovu prosazuje a ručí za něj. Dalším záměrem je oprášený a zatím nekonečný příběh Moldavské trati. Od začátku devadesátých let se opakovaně objevuje záměr dostavby chybějícího úseku této železnice. V poslední době inicioval Českojiřetínský spolek alespoň propojení chybějícího úseku autobusovou dopravou. Z diskuse se saskými zástupci se ale znovu možnost dostavby objevuje. Komise se také zabývala projekty do Fondu malých projektů a ve své branži doporučila ke schválení projekt s názvem „Společný zájem o dopravu spojuje“ podaný spolkem Straßenbahnfreunde Chemnitz s jeho partnerem Boveraclub z Liberce. Podobně jako ostatní komise se dopravní komise zabývala tématy do rozvojové strategie euroregionu. Pro zpracování z jejího pohledu bude vytvořena pracovní skupina, na kterou se členové komise se svými náměty budou obracet.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.