Euroregiony se společně podílejí na přípravě nového programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027

Euroregiony na česko-saské hranici se společně aktivně podílejí na funkčním nastavení modelu fungování Fondu malých projektů.

Již v minulém roce proběhla virtuální jednání mezi euroregiony, která přinesla společný návrh vykazování zjednodušených paušálních výdajů ve FMP.
Tento návrh bude podkladem spolu s návrhem implementační struktury Fondu malých projektů v budoucím česko-saském programu Interreg 2021–2027 pro další jednání. Právě projednání společné pozice k návrhu modelu fungování FMP bylo předmětem včerejšího virtuálního setkání českých euroregionů. Jednatelé a předsedové euroregionů reagovali na video rozhovor na téma FMP dne 2.12.2020, kde byl Řídícím orgánem a Národním orgánem programu představen návrh nového modelu fungování fondu.
Návrh společného stanoviska, ve kterém všechny české euroregiony podporují zachování současného systému fungování Fondu malých projektů, bude předložen také saským euroregionům, abychom po připomínkách a doplnění předložili na příští jednání v druhé polovině ledna 2021 s Národním orgánem a Řídícím orgánem tento společný návrh spolu s odbornou analýzou k projednání za všechny dotčené české a saské euroregiony.
Dle schváleného specifického cíle jsou malé projekty zařazeny do cíle politiky Lepší správa Interreg pod specifickým cílem Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí mezi lidmi. Tabulku všech schválených cílů pro budoucí program najdete na http://euroreg.cz/?page_id=4150. V této sekci budeme průběžně doplňovat aktuální informace k programu.
Děkujeme tímto Euroregionu Nisa za přípravu podkladů a organizaci jednání. Shodli jsme se také na tom, že bychom si informace a zkušenosti napříč euroregiony chtěli vyměňovat častěji, byť jen dočasně video formou. Rádi bychom, až to daná situace dovolí, uspořádali společné setkání.
Euroregion Krušnohoří zastupoval předseda Ing. Vlastimil Vozka
Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.