Euroregiony se společně podílejí na přípravě nového programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027

Euroregiony na česko-saské hranici se společně aktivně podílejí na funkčním nastavení modelu fungování Fondu malých projektů.

Již v minulém roce proběhla virtuální jednání mezi euroregiony, která přinesla společný návrh vykazování zjednodušených paušálních výdajů ve FMP.
Tento návrh bude podkladem spolu s návrhem implementační struktury Fondu malých projektů v budoucím česko-saském programu Interreg 2021–2027 pro další jednání. Právě projednání společné pozice k návrhu modelu fungování FMP bylo předmětem včerejšího virtuálního setkání českých euroregionů. Jednatelé a předsedové euroregionů reagovali na video rozhovor na téma FMP dne 2.12.2020, kde byl Řídícím orgánem a Národním orgánem programu představen návrh nového modelu fungování fondu.
Návrh společného stanoviska, ve kterém všechny české euroregiony podporují zachování současného systému fungování Fondu malých projektů, bude předložen také saským euroregionům, abychom po připomínkách a doplnění předložili na příští jednání v druhé polovině ledna 2021 s Národním orgánem a Řídícím orgánem tento společný návrh spolu s odbornou analýzou k projednání za všechny dotčené české a saské euroregiony.
Dle schváleného specifického cíle jsou malé projekty zařazeny do cíle politiky Lepší správa Interreg pod specifickým cílem Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí mezi lidmi. Tabulku všech schválených cílů pro budoucí program najdete na http://euroreg.cz/?page_id=4150. V této sekci budeme průběžně doplňovat aktuální informace k programu.
Děkujeme tímto Euroregionu Nisa za přípravu podkladů a organizaci jednání. Shodli jsme se také na tom, že bychom si informace a zkušenosti napříč euroregiony chtěli vyměňovat častěji, byť jen dočasně video formou. Rádi bychom, až to daná situace dovolí, uspořádali společné setkání.
Euroregion Krušnohoří zastupoval předseda Ing. Vlastimil Vozka
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.