Hornický region je na seznamu Unesco. Stojí za návštěvu a nově nabízí i virtuální prohlídky

Propagujeme s E-deníky.cz Montanregion Krušné Hory – Erzgebirge a projekt VIRTUAL TOUR z Fondu malých projektů, který realizuje Podkrušnohorské technické muzeum s projektovým partnerem, městem Marienberg.
Projekty podporuje EU, z Programu podpory přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

Hornický region Krušnohoří není jen těžbou poznamenaná krajina, ale krajina, která představuje mimořádné kulturní dědictví. Její nejcennější části byly v červenci letošního roku zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. To přináší také podněty k dalšímu rozvoji tohoto regionu.

Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří představuje krajinu Krušnohoří jako jedinečnou hornickou krajinu světového významu. Na webových stránkách Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří http://montanregion.cz/cs/ se můžete blíže seznámit se všemi dvaadvaceti oblastmi, které se nyní nacházejí na seznamu UNESCO. Skládají se z 22 komponent (součástí), z nichž 17 se nachází na německé a pět na české straně, které společně reprezentují historicky vytvořenou krušnohorskou kulturní krajinu.

„Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří je jeden z těch nejúspěšnějších projektů, který obě strany euroregionu úzce propojuje. Když se o něm poprvé koncem devadesátých let začalo jednat, jen málokdo si uvědomil jeho význam. S prvními představami přijeli v roce 1998 do Mostu za předsedkyní komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří PhDr. Libuší Pokornou, která byla tehdy současně i ředitelkou mosteckého muzea,dva významní profesoři freiberské Bergakademie, Dr. Roland Ladwig a Dr. Helmuth Albrecht.

První, kdo se se přípravy na české straně pak ujal, byla pak právě Libuše Pokorná. Euroregion Krušnohoří schválil první projektové záměry a studie, na četných pracovních setkáních se vymezilo území a obsahové zaměření. Velký pokrok v prosazení tohoto záměru bylo zapojení Ústeckého kraje, který převzal administraci a celkovou realizacina české straně.

Projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO podaly společně jako návrh na listinu světového dědictví obě strany. Ústecký kraj byl pak žadatelem i projektovým partnerem dalších velkých i malých projektů v programu na podporu přeshraniční spolupráce,“ sděluje Mgr. František Bína, bývalý jednatel a zakladatel sdružení Euroregion Krušnohoří.

Oficiálními partnery projektu se pak staly Ústecký kraj, Technická univerzita – Bergakademie Freiberg, Oblastní muzeum v Mostě a Spolek Montanregion Erzgebirge, e.V. z Freibergu. „Realizace projektu nebyla zdaleka tak snadná, jak by se mohlo zdát, trvala 20 let a bylo třeba překonat mnoho nesnází, doplňovat projektovou žádost podle názoru a mnohdy výtek ze strany komisařů UNESCO aSvětového výboru UNESCO.

Projekt musel být dokonce přepracován a podán nový, až konečně6. července 2019 došlo k zápisu na seznam Světového dědictví UNESCO. Schválením projektu ale práce zdaleka nekončí. Odvíjí se od něj celá řada dalších projektů, které náš společný region budou prezentovat a zcela jistě ho turisticky zatraktivní. Hornictví bylo nejen zdrojem obživy jeho obyvatel, ale umožnilo nebývalý rozvoj i kultury, jak dokladují dochované nádherné kulturní památky v obou částech Krušnohoří,“ dodává František Bína.

TIP REDAKCE: NAVŠTIVTE VIRTUÁLNĚ ŠTOLU

Navštivte virtuálně Štolu panny Marie Pomocné díky projektu Virtual tour – Krušné hory. Virtuální prohlídku připravilo v rámci projektu z Fondu malých projektů Podkrušnohorské technické muzeum s projektovým partnerem městem Marienberg.Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří spravuje v rámci Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Virtuální prohlídka Štoly panny Marie Pomocné zde: https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.