Euroregiony se připravují na nové dotační období 2021-2027 INTERREG VI A

Když nám současné situace neumožnila se setkat s kolegy v euroregionech na české straně, uspořádal Euroregion Nisa virtuální jednání české části k přípravě nového dotačního období.
V úvodu jsme si opět vyměnili zkušenosti na téma Covid -19, jeho dopady na Fond malých projektů, realizace projektů a organizační opatření v chodu sekretariátů.
Mgr. Ondřej Havlíček nám představil výsledky jednání z poslední binacionální redakční skupiny, jejíž členy jsou vedle Řídícího a Národního orgánu jak zástupci saských ministerstev, českých krajů a obchodních a sociálních partnerských institucí, tak zástupci euroregionů obou zemí.
Hlavním tématem ale byly tentokrát ZJEDNODUŠENÉ VÝDAJE. Shodli jsme na tom, že prioritou všech euroregionů je možnost uplatňovat v nadcházejícím období zjednodušené výdaje tak, aby došlo k odlehčení admistrativní zátěže pro žadatele.
Náš jednotný návrh bude představen německým euroregionům na videokonferenci POHRANIČÍ SPOJUJE, které je plánováno dne 10.11.2020.
V závěru jednání nám byla představena prezentace MMR IROP 2021 – 2027 a fondy, ovlivňující přípravu:
  REACT-EU
Cca 1 mld. EUR do IROP 2014 – 2020 (nová prioritní osa; nutnost témat v reakci na následky COVID-19; v současné době se o nich vyjednává s EK – UV č. 811/202

RRF (Fond Obnovy)
Cca 7,3 mld. EUR na „reformní témata“ (dotace&půjčky); řídí MPO; v současné době probíhá příprava Národního plánu obnovy
JTF (Fond spravedlivé transformace)
Cca 1,6 mld. EUR pro „uhelné regiony“; příprava tzv. plánů a mechanismu transformace (MMR); implementace prostřednictvím samostatného OP (bude řídit MŽP)
Podrobněji na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027.

Těšíme se další konstruktivní jednání a děkujeme Euroregion Nisa za profesionální organizaci a přípravu.
Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.