Euroregiony se připravují na nové dotační období 2021-2027 INTERREG VI A

Když nám současné situace neumožnila se setkat s kolegy v euroregionech na české straně, uspořádal Euroregion Nisa virtuální jednání české části k přípravě nového dotačního období.
V úvodu jsme si opět vyměnili zkušenosti na téma Covid -19, jeho dopady na Fond malých projektů, realizace projektů a organizační opatření v chodu sekretariátů.
Mgr. Ondřej Havlíček nám představil výsledky jednání z poslední binacionální redakční skupiny, jejíž členy jsou vedle Řídícího a Národního orgánu jak zástupci saských ministerstev, českých krajů a obchodních a sociálních partnerských institucí, tak zástupci euroregionů obou zemí.
Hlavním tématem ale byly tentokrát ZJEDNODUŠENÉ VÝDAJE. Shodli jsme na tom, že prioritou všech euroregionů je možnost uplatňovat v nadcházejícím období zjednodušené výdaje tak, aby došlo k odlehčení admistrativní zátěže pro žadatele.
Náš jednotný návrh bude představen německým euroregionům na videokonferenci POHRANIČÍ SPOJUJE, které je plánováno dne 10.11.2020.
V závěru jednání nám byla představena prezentace MMR IROP 2021 – 2027 a fondy, ovlivňující přípravu:
  REACT-EU
Cca 1 mld. EUR do IROP 2014 – 2020 (nová prioritní osa; nutnost témat v reakci na následky COVID-19; v současné době se o nich vyjednává s EK – UV č. 811/202

RRF (Fond Obnovy)
Cca 7,3 mld. EUR na „reformní témata“ (dotace&půjčky); řídí MPO; v současné době probíhá příprava Národního plánu obnovy
JTF (Fond spravedlivé transformace)
Cca 1,6 mld. EUR pro „uhelné regiony“; příprava tzv. plánů a mechanismu transformace (MMR); implementace prostřednictvím samostatného OP (bude řídit MŽP)
Podrobněji na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027.

Těšíme se další konstruktivní jednání a děkujeme Euroregion Nisa za profesionální organizaci a přípravu.
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.