Euroregiony se připravují na nové dotační období 2021-2027 INTERREG VI A

Když nám současné situace neumožnila se setkat s kolegy v euroregionech na české straně, uspořádal Euroregion Nisa virtuální jednání české části k přípravě nového dotačního období.
V úvodu jsme si opět vyměnili zkušenosti na téma Covid -19, jeho dopady na Fond malých projektů, realizace projektů a organizační opatření v chodu sekretariátů.
Mgr. Ondřej Havlíček nám představil výsledky jednání z poslední binacionální redakční skupiny, jejíž členy jsou vedle Řídícího a Národního orgánu jak zástupci saských ministerstev, českých krajů a obchodních a sociálních partnerských institucí, tak zástupci euroregionů obou zemí.
Hlavním tématem ale byly tentokrát ZJEDNODUŠENÉ VÝDAJE. Shodli jsme na tom, že prioritou všech euroregionů je možnost uplatňovat v nadcházejícím období zjednodušené výdaje tak, aby došlo k odlehčení admistrativní zátěže pro žadatele.
Náš jednotný návrh bude představen německým euroregionům na videokonferenci POHRANIČÍ SPOJUJE, které je plánováno dne 10.11.2020.
V závěru jednání nám byla představena prezentace MMR IROP 2021 – 2027 a fondy, ovlivňující přípravu:
  REACT-EU
Cca 1 mld. EUR do IROP 2014 – 2020 (nová prioritní osa; nutnost témat v reakci na následky COVID-19; v současné době se o nich vyjednává s EK – UV č. 811/202

RRF (Fond Obnovy)
Cca 7,3 mld. EUR na „reformní témata“ (dotace&půjčky); řídí MPO; v současné době probíhá příprava Národního plánu obnovy
JTF (Fond spravedlivé transformace)
Cca 1,6 mld. EUR pro „uhelné regiony“; příprava tzv. plánů a mechanismu transformace (MMR); implementace prostřednictvím samostatného OP (bude řídit MŽP)
Podrobněji na https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027.

Těšíme se další konstruktivní jednání a děkujeme Euroregion Nisa za profesionální organizaci a přípravu.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.