Aktualizace podmínek pro cestování do Saska

Podmínky pro pendlery a cestující se na saské straně nemění

Sasko tak i nadále umožňuje svým občanům cestu do rizikové oblasti včetně ČR na 48 hodin bez nutnosti disponovat negativním testem či setrvat v karanténě. Tato výjimka se však netýká soukromých cest za kulturou, sportovním utkáním, veřejnou slavností či podobou volnočasovou aktivitou.
  Každý, kdo přijíždí do Saska z rizikové oblasti, tedy i České republiky, na déle než 24 hodin, je povinen odebrat se přímou cestou do 14denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa.
  Osoby přijíždějící do Saska z Česka na méně než 24 hodin nepotřebují absolvovat test na SARS-CoV 2, nemusí ani setrvat v karanténě.
  Výsledky testů pořízených v ČR jsou v Německu akceptovány. Atest musí být v německém či anglickém jazyce. Všem držitelům negativního testu doporučujeme jej po 14 dnů uchovat pro případnou namátkovou kontrolu ze strany německých orgánů.
  V celém Německu platí mimo jiné výjimka pro tranzit a pro pracovníky mezinárodní logistiky. Pozor, tato výjimka se nevztahuje na cestu na letiště v Drážďanech a v Lipsku. Cesta za účelem odletu není považována za tranzit.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.