HOSPODÁŘSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA KOVÁŘSKOU DÍLNU

Členy hospodářské komise jsme přivítali dne 22.3.2022 na Střední průmyslové škole a Střední odborné škole gastronomie a služeb v Mostě. Jednání jsme začali exkurzí kovárny s moderním vybavením jako jsou výhně, hydraulický lis, kovadliny a mnoho nářadí. Zlepšení kvality praktické výuky umožňuje absolventům průmyslové školy jejich pozdější využití na trhu práce. Komise měla zájem navštívit i ostatní dílny, jako jsou nástrojárna, frézárna, truhlárna, svařovna a zámečna. Technicky vzdělaných pracovníků je pořád na trhu nedostatek a stále lepší vybavení nabízí široké možnosti vzdělávání v základech řemesel. Dílny navštěvují také 7. třídy základních škol na Mostecku a možnost zkusit si zde technické práce, má velký ohlas. Potvrdilo se tak, že podpora technické vzdělávání má vysokou prioritu v celém společném pohraničí.

Po exkurzi se komise zabývala schváleným programem. Prezentovali jsme aktuální stav přípravy navazujícího Programu přeshraniční spolupráce Interreg VI A. Především možnost zapojit do programu malé a střední podniky za podmínky propojení výzkumu a inovací. Dále jsme informovali členy o výsledcích Fondu malých projektů a seznámili jsme je se stanoviskem všech euroregionů na česko-saské hranici ve věci podpory cestovního ruchu v rámci Fondu malých projektů 2021+. Komise se plně ztotožnila s tímto stanoviskem a vyjádřila jednomyslnou podporu a potřebu realizovat malé projekty i v prioritní ose 3.

Následně představily obě strany své projektové záměry v novém programu a stav realizace aktivních projektů.
Děkujeme členům za konstruktivní jednání a škole za poskytnutí zázemí a zajímavou exkurzi!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.