HOSPODÁŘSKÁ KOMISE NAVŠTÍVILA KOVÁŘSKOU DÍLNU

Členy hospodářské komise jsme přivítali dne 22.3.2022 na Střední průmyslové škole a Střední odborné škole gastronomie a služeb v Mostě. Jednání jsme začali exkurzí kovárny s moderním vybavením jako jsou výhně, hydraulický lis, kovadliny a mnoho nářadí. Zlepšení kvality praktické výuky umožňuje absolventům průmyslové školy jejich pozdější využití na trhu práce. Komise měla zájem navštívit i ostatní dílny, jako jsou nástrojárna, frézárna, truhlárna, svařovna a zámečna. Technicky vzdělaných pracovníků je pořád na trhu nedostatek a stále lepší vybavení nabízí široké možnosti vzdělávání v základech řemesel. Dílny navštěvují také 7. třídy základních škol na Mostecku a možnost zkusit si zde technické práce, má velký ohlas. Potvrdilo se tak, že podpora technické vzdělávání má vysokou prioritu v celém společném pohraničí.

Po exkurzi se komise zabývala schváleným programem. Prezentovali jsme aktuální stav přípravy navazujícího Programu přeshraniční spolupráce Interreg VI A. Především možnost zapojit do programu malé a střední podniky za podmínky propojení výzkumu a inovací. Dále jsme informovali členy o výsledcích Fondu malých projektů a seznámili jsme je se stanoviskem všech euroregionů na česko-saské hranici ve věci podpory cestovního ruchu v rámci Fondu malých projektů 2021+. Komise se plně ztotožnila s tímto stanoviskem a vyjádřila jednomyslnou podporu a potřebu realizovat malé projekty i v prioritní ose 3.

Následně představily obě strany své projektové záměry v novém programu a stav realizace aktivních projektů.
Děkujeme členům za konstruktivní jednání a škole za poskytnutí zázemí a zajímavou exkurzi!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.