ŠKOLSKÁ KOMISE POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI

Podporovat oblast vzdělávání v našem euroregionu považujeme za důležité téma, a proto se sešla dne 15.3.2022 Školská komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge na pobočce VŠFS v Mostě, aby navázala na činnost komise a její cíle.
Pod vedením předsedy komise, Ing. Josefa Švece, komise projednala schválený program. Představili jsme aktuální vývoj přípravy Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2021 -2027, především obsahy podpory v prioritní ose 3, z které je možnost čerpat na projektové záměry předškolního vzdělávání, mimoškolního vzdělávání, odborného vzdělávání a spolupráci vysokých škol a profesních akademií.
Elke Zepak, jednatelka německé části představila komisi saský systém školství https://www.schule.sachsen.de/download/21_08_23_schulsystem.pdf. V následné diskuzi se komise shodla na tom, že je velkým problémem na obou stranách hranice odliv vzdělaných lidí z našeho regionu. Proto si také komise stanovila témata, kterými by se zabývala společně – mimoškolní vzdělávání, výměnné pobyty, veletrhy škol, duální systém vzdělávání a odstraňování jazykových bariér. Euroregion představí na příštím jednání komise příklady dobré praxe a zrealizované projekty z Fondu malých projektů, včetně databáze partnerství škol a potenciálních partnerů pro česko-saskou spolupráci.

Komisi jsme informovali také o zapojení české části euroregionu do projektu Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost. Projekt se zavazuje k vytvoření vzdělávacího programu v oblasti posilování demokracie a mediální výchovy v česko-saském pohraničí. Spolu s Technickou univerzitou v Chemnitz a UJEP v Ústí nad Labem bude vytvořen vzdělávací program v oblasti posilování demokracie a mediální výchovy v česko-saském pohraničí. Euroregion zapojil do projektu základní školy a osmiletá gymnázia v české části euroregionu.

Hostem jednání byl PaedDr. Václav Netolický, který představil komisi činnost Europe Direct https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/10-most.  Prostřednictvím euroregionu byla poté domluvena schůzka s Europe Direct Erzgebirge https://www.wfe-erzgebirge.de/angebote-projekte/europe-direct-erzgebirge.
Vedoucí krušnohorského centra paní Margit Kreisslt si prohlédla prostory centra v Mostě a v navazujícím jednání představila svou činnost. Obě centra se dohodla na budoucí spolupráci a vzájemné prezentaci svých aktivit s možností podat společný projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce.

Děkujeme VŠFS v Mostě  za zázemí a těšíme se příští jednání komise, které se uskuteční dne 23.5.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.