ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE SE SEŠLA V LABORATOŘI V POSTOLOPRTECH

Odborníci z oblasti zemědělství se sešli v Laboratoři Postoloprty. Jak bývá zvykem, pravidelně se informují o výnosech, vývoji a aktuálních problémech v zemědělské politice v Čechách i v Sasku. Zemědělskou komisi vedl její český předseda Ing. Roman Honzík, který v úvodu představil činnost laboratoře. LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sortimentem služeb a rozlehlým působištěm mezi největší zemědělské laboratoře již 25 let. Kromě poradenské činnosti nabízí rozbory půd, rostlin, krmiv, hnojiv, ovoce, zeleniny, kejd, kalů, sedimentů, vod, materiálů bioplynových stanic apod. Spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Jejími zákazníky jsou převážně subjekty se zemědělskou prvovýrobou, ale také státní instituce, výzkumníci, školy, města i zahrádkáři.
https://www.zol.cz/o-nas/
Komisi jsme následně představili vývoj v přípravě nového dotačního období 2021+. Komise se aktivně zajímala o novou možnost zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací. Pro projektový záměr na inovativní řízení uskladnění zeleniny a jeho pilotní technologie se zaměřením na automatické řízení skladových zásob byl na saské straně poptán partner.
Saská strana informovala poté podrobně o tématu hnojení a ochraně rostlin, především o střetu předpisů EU a o výsledcích výnosů za rok 2021, kterých bylo o 10 % méně a v horší kvalitě. Bohužel situace na Ukrajině situaci zhoršuje, vzhledem k tomu, že byl pozastaven export pšenice.
Česká strana přispěla komentářem pana ředitele OAK Most, Ing. Jana Veleby, který informoval o dramatickém poklesu počtu hospodářských zvířat, klesajících výměrech brambor a ovocných sadů. Závazek 80 % potravinové soběstačnosti není pro ČR splnitelný.
Obě strany se shodly, že soubor opatření Green Deal neboli česky Zelená dohoda pro Evropu může vést k problémům se získáváním potravin a soběstačností.
Komise si v závěru jednání naplánovala setkání ve školním statku v Kadani, který převzal vzdělávání zemědělců v regionu. K projednání je možná výměnná stáž studentů v rámci malého projektu. Pokračovat by se mělo též v soutěži v orbě. V Německu se soutěž v orbě bude konat v září – říjnu.
Čestným hostem komise byl předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který v závěru jednání zdůraznil potřebnou podporu a pomoc žadatelům s projekty. Poděkoval členům komise za jednání a projektovou iniciativu a zdůraznil, že každý zemědělec je hrdinou, vzhledem k tomu, že práce v zemědělství je těžká a administrativa začíná vítězit nad zemědělskou prací, což není cesta kupředu.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.