ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE SE SEŠLA V LABORATOŘI V POSTOLOPRTECH

Odborníci z oblasti zemědělství se sešli v Laboratoři Postoloprty. Jak bývá zvykem, pravidelně se informují o výnosech, vývoji a aktuálních problémech v zemědělské politice v Čechách i v Sasku. Zemědělskou komisi vedl její český předseda Ing. Roman Honzík, který v úvodu představil činnost laboratoře. LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sortimentem služeb a rozlehlým působištěm mezi největší zemědělské laboratoře již 25 let. Kromě poradenské činnosti nabízí rozbory půd, rostlin, krmiv, hnojiv, ovoce, zeleniny, kejd, kalů, sedimentů, vod, materiálů bioplynových stanic apod. Spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Jejími zákazníky jsou převážně subjekty se zemědělskou prvovýrobou, ale také státní instituce, výzkumníci, školy, města i zahrádkáři.
https://www.zol.cz/o-nas/
Komisi jsme následně představili vývoj v přípravě nového dotačního období 2021+. Komise se aktivně zajímala o novou možnost zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací. Pro projektový záměr na inovativní řízení uskladnění zeleniny a jeho pilotní technologie se zaměřením na automatické řízení skladových zásob byl na saské straně poptán partner.
Saská strana informovala poté podrobně o tématu hnojení a ochraně rostlin, především o střetu předpisů EU a o výsledcích výnosů za rok 2021, kterých bylo o 10 % méně a v horší kvalitě. Bohužel situace na Ukrajině situaci zhoršuje, vzhledem k tomu, že byl pozastaven export pšenice.
Česká strana přispěla komentářem pana ředitele OAK Most, Ing. Jana Veleby, který informoval o dramatickém poklesu počtu hospodářských zvířat, klesajících výměrech brambor a ovocných sadů. Závazek 80 % potravinové soběstačnosti není pro ČR splnitelný.
Obě strany se shodly, že soubor opatření Green Deal neboli česky Zelená dohoda pro Evropu může vést k problémům se získáváním potravin a soběstačností.
Komise si v závěru jednání naplánovala setkání ve školním statku v Kadani, který převzal vzdělávání zemědělců v regionu. K projednání je možná výměnná stáž studentů v rámci malého projektu. Pokračovat by se mělo též v soutěži v orbě. V Německu se soutěž v orbě bude konat v září – říjnu.
Čestným hostem komise byl předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který v závěru jednání zdůraznil potřebnou podporu a pomoc žadatelům s projekty. Poděkoval členům komise za jednání a projektovou iniciativu a zdůraznil, že každý zemědělec je hrdinou, vzhledem k tomu, že práce v zemědělství je těžká a administrativa začíná vítězit nad zemědělskou prací, což není cesta kupředu.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.