ZEMĚDĚLSKÁ KOMISE SE SEŠLA V LABORATOŘI V POSTOLOPRTECH

Odborníci z oblasti zemědělství se sešli v Laboratoři Postoloprty. Jak bývá zvykem, pravidelně se informují o výnosech, vývoji a aktuálních problémech v zemědělské politice v Čechách i v Sasku. Zemědělskou komisi vedl její český předseda Ing. Roman Honzík, který v úvodu představil činnost laboratoře. LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sortimentem služeb a rozlehlým působištěm mezi největší zemědělské laboratoře již 25 let. Kromě poradenské činnosti nabízí rozbory půd, rostlin, krmiv, hnojiv, ovoce, zeleniny, kejd, kalů, sedimentů, vod, materiálů bioplynových stanic apod. Spolupracuje s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Jejími zákazníky jsou převážně subjekty se zemědělskou prvovýrobou, ale také státní instituce, výzkumníci, školy, města i zahrádkáři.
https://www.zol.cz/o-nas/
Komisi jsme následně představili vývoj v přípravě nového dotačního období 2021+. Komise se aktivně zajímala o novou možnost zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací. Pro projektový záměr na inovativní řízení uskladnění zeleniny a jeho pilotní technologie se zaměřením na automatické řízení skladových zásob byl na saské straně poptán partner.
Saská strana informovala poté podrobně o tématu hnojení a ochraně rostlin, především o střetu předpisů EU a o výsledcích výnosů za rok 2021, kterých bylo o 10 % méně a v horší kvalitě. Bohužel situace na Ukrajině situaci zhoršuje, vzhledem k tomu, že byl pozastaven export pšenice.
Česká strana přispěla komentářem pana ředitele OAK Most, Ing. Jana Veleby, který informoval o dramatickém poklesu počtu hospodářských zvířat, klesajících výměrech brambor a ovocných sadů. Závazek 80 % potravinové soběstačnosti není pro ČR splnitelný.
Obě strany se shodly, že soubor opatření Green Deal neboli česky Zelená dohoda pro Evropu může vést k problémům se získáváním potravin a soběstačností.
Komise si v závěru jednání naplánovala setkání ve školním statku v Kadani, který převzal vzdělávání zemědělců v regionu. K projednání je možná výměnná stáž studentů v rámci malého projektu. Pokračovat by se mělo též v soutěži v orbě. V Německu se soutěž v orbě bude konat v září – říjnu.
Čestným hostem komise byl předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který v závěru jednání zdůraznil potřebnou podporu a pomoc žadatelům s projekty. Poděkoval členům komise za jednání a projektovou iniciativu a zdůraznil, že každý zemědělec je hrdinou, vzhledem k tomu, že práce v zemědělství je těžká a administrativa začíná vítězit nad zemědělskou prací, což není cesta kupředu.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.