Výsledky 11. oběžného řízení Fondu malých projektů

Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru bylo schválení 5 projektových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR.
Projekty je možné realizovat do konce měsíce října 2022. Na všechny níže uvedené projekty jsou disponibilní prostředky z Fondu malých projektů, který euroregion spravuje a administruje.

  Role klášterů v dějinách krušnohorského hornictví
LP DE Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.& PP 1 CZ Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Oba kláštery – Altzella v Sasku (dřívější majitel Christiansdorfu, dnes Freiberg) a Osek v Čechách– spojuje 800letá historie. Oba jsou úzce spojeny s vývojem krušnohorského hornictví na obou stranách hranice. Tento projekt přiblíží lidem znalosti o historii a roli obou klášterů v dějinách hornictví a významně tak přispěje k rozvoji přeshraničního turismu v rámci Hornické krajiny Krušnohoří jako součásti Světového dědictví

  Společně rokem 2022 – Bärenstein & Vejprty
LP DE Bärenstein & PP 1 CZ Vejprty

Obě města plánují na letošní rok další společnou letní akci. Dne 11. června se uskuteční 7. ročník Sasko-české slavnosti na společném souměstí. Společné centrum je nejdůležitějším místem, které obě obce spojuje.

  Přeshraniční vandrování 2022
Heimatverein Reitzenhain i. Erzgebirge e.V. & Obec Hora Sv. Šebestiána

Projekt „Přeshraniční vandrování 2022“, který se uskuteční v sobotu 21. května 2022 má přispět k vzájemnému seznámení účastníků a poznávání českých a německých příhraničních tras včetně přírodních zajímavostí této hřebenové oblasti.

  Oslavujeme 10. výročí trvání partnerství mezi obcemi
LP CZ Obec Třebívlice & PP 1 DE Město Grünhain – Beierfeld

Cílem realizace hlavních aktivit projektu je společně vyhodnotit 10leté období spolupráce s partnerským městem G.- Beierfeldem a 22letou spolupráci s Domovským spolkem z Lipska – Wiederitzsch. Součástí aktivit bude i projednání budoucích, společných aktivity pro nové plánovací období EU.

  Hornická rodinná hra
LP DE Město Marienberg & Obec Hora sv. Šebestiána

Cílem projektu je českým a německým rodinám hravou formou přiblížit hornickou minulost krušnohorského regionu. Ze zkušenosti víme, že takovéto záměry nejlépe fungují ve chvíli, kdy se nabízí možnost okusit život předků „na vlastní kůži“. Během plnění úkolů je zapotřebí prokázat výdrž, zručnost a týmového ducha. Kromě toho mají veškeré aktivity všem zúčastněným přinášet zážitky a pobavit i všechny přihlížející, přičemž si od toho mj. slibujeme i navázání nových přeshraničních kontaktů. První červnový víkend se v Německu již tradičně slaví Den světového dědictví UNESCO a s ním je spojena i naše akce „Hornické dny plné zážitků“, které tento rok připadají na Svatodušní neděli, tj. na 5. června 2022.

Tabulka schválených projektů: Schválené projekty_11. per rollam

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.