JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Jednání valné hromady dne 27.5.2022 tradičně předcházelo zasedání rady, která měla na svém programu zprávu o činnosti jednatelství a přípravu valné hromady. Rada ve svém usnesení následně vzala na vědomí ukončení členství společnosti CELIO, a.s a ukončení delegace Ing. Reného Konečného v radě. Poté kooptovala do rady Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy a.s. za oblast mimo municipalitu.
Valnou hromadu přivítal starosta Ing. Štefan Drozd v kulturním centru, které vzniklo přestavbou původního kulturního domu, který byl vybudován v roce 1965 a již nesplňoval požadavky na moderní centrum kultury. Nyní se zde nacházejí dětské a dospělé oddělení knihovny, reprezentativní prostory hlavního společenského sálu, malý divadelní sál, společenské klubovny pro seniorské organizace, různé kurzy a zájmové kroužky. https://kultura.klasterec.cz/index.php/component/k2/item/16 

Milým zpestřením před zahájením samotného jednání bylo vystoupení ZUŠ Klášterce nad Ohří, v rámci akci ZUŠ OPEN.

Jednání valné hromady  zahájil a vedl předseda euroregionu, Ing. Vlastimil Vozka. Valná hromada schválila:

  • Zprávu o činnosti sdružení za rok 2021
  • Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření sdružení za rok 2021
  • Výsledek hospodaření sdružení za rok 2021 s přebytkem ve výši 411 239,65 Kč
  • Vyrovnaný rozpočet na rok 2022 v celkové výši 3 502 900 Kč
  • Valná hromada zvolila Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s. novým členem rady.

V bodě různé byl představen aktuální harmonogram příprav programu Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021-2027 a doplněn informacemi z Ústeckého kraje, z odboru Regionálního rozvoje.

Děkujeme všem členům za účast a hostitelskému městu Klášterec nad Ohří za pozvání!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.