JEDNÁNÍ RADY A VALNÉ HROMADY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

Jednání valné hromady dne 27.5.2022 tradičně předcházelo zasedání rady, která měla na svém programu zprávu o činnosti jednatelství a přípravu valné hromady. Rada ve svém usnesení následně vzala na vědomí ukončení členství společnosti CELIO, a.s a ukončení delegace Ing. Reného Konečného v radě. Poté kooptovala do rady Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy a.s. za oblast mimo municipalitu.
Valnou hromadu přivítal starosta Ing. Štefan Drozd v kulturním centru, které vzniklo přestavbou původního kulturního domu, který byl vybudován v roce 1965 a již nesplňoval požadavky na moderní centrum kultury. Nyní se zde nacházejí dětské a dospělé oddělení knihovny, reprezentativní prostory hlavního společenského sálu, malý divadelní sál, společenské klubovny pro seniorské organizace, různé kurzy a zájmové kroužky. https://kultura.klasterec.cz/index.php/component/k2/item/16 

Milým zpestřením před zahájením samotného jednání bylo vystoupení ZUŠ Klášterce nad Ohří, v rámci akci ZUŠ OPEN.

Jednání valné hromady  zahájil a vedl předseda euroregionu, Ing. Vlastimil Vozka. Valná hromada schválila:

  • Zprávu o činnosti sdružení za rok 2021
  • Zprávu revizní komise o výsledku hospodaření sdružení za rok 2021
  • Výsledek hospodaření sdružení za rok 2021 s přebytkem ve výši 411 239,65 Kč
  • Vyrovnaný rozpočet na rok 2022 v celkové výši 3 502 900 Kč
  • Valná hromada zvolila Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s. novým členem rady.

V bodě různé byl představen aktuální harmonogram příprav programu Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021-2027 a doplněn informacemi z Ústeckého kraje, z odboru Regionálního rozvoje.

Děkujeme všem členům za účast a hostitelskému městu Klášterec nad Ohří za pozvání!

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.