Komise pro hospodářství a turistiku

V Annabergu jednala tato komise 29. 8. 2016 pod taktovkou předsedy její německé části Mathiase Lißkeho již od časných ranních hodin. Po informacích o postupu realizace programu Interreg V-A a o Fondu malých projektů následovalo velmi podrobné hodnocení malých  projektů pro Lokální řídící výbor v Mostě 7. 9. 2016. Komise se také velmi intenzivně zabývala navrženými velkými projekty pro zasedání Monitorovacího výboru 14. a 15. 9. 2016 a doporučila je zástupcům euroregionu v tomto grémiu podpořit. Z předložených tří malých projektů dva doporučila ke schválení, jeden projekt jednomyslně ke schválení nedoporučila. Vycházela ze zásady, že není vhodné podporovat běžná opakovaná setkávání partnerských měst bez jakékoliv inovace a navíc s velmi malým počtem účastníků. Na jednání předala zástupkyně Ústeckého kraje Ing. Jana Nedrdová odborné trojjazyčné atlasy z oblasti výzkumu a Průmyslová a obchodní komora Annaberg pozvala členy  komise na kooperační burzu malých a středních dodavatelských firem. Zavedenou tradicí této komise jsou od jejího založení vzájemné exkurze. Tentokrát připravila německá strana exkurzi v místním textilním podniku Ruther&Einankel KG. Firma, která zde tká a vyrábí vše od prýmků, ozdobných okrajů záclon a krojů po bezpečnostní pásy automobilů ve vysoké kvalitě, byla založena již 1880. Po jejím zániku byla v roce 1991 výroba obnovena a dnes vyváží své žádané výrobky do celého světa. Další jednání komise se uskuteční v listopadu na české straně a předsedkyně její české části Ing. Ivana Košanová jistě připraví stejně produktivní jednání i poutavou exkurzi.     

DSC00515

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.