Komise pro hospodářství a turistiku

V Annabergu jednala tato komise 29. 8. 2016 pod taktovkou předsedy její německé části Mathiase Lißkeho již od časných ranních hodin. Po informacích o postupu realizace programu Interreg V-A a o Fondu malých projektů následovalo velmi podrobné hodnocení malých  projektů pro Lokální řídící výbor v Mostě 7. 9. 2016. Komise se také velmi intenzivně zabývala navrženými velkými projekty pro zasedání Monitorovacího výboru 14. a 15. 9. 2016 a doporučila je zástupcům euroregionu v tomto grémiu podpořit. Z předložených tří malých projektů dva doporučila ke schválení, jeden projekt jednomyslně ke schválení nedoporučila. Vycházela ze zásady, že není vhodné podporovat běžná opakovaná setkávání partnerských měst bez jakékoliv inovace a navíc s velmi malým počtem účastníků. Na jednání předala zástupkyně Ústeckého kraje Ing. Jana Nedrdová odborné trojjazyčné atlasy z oblasti výzkumu a Průmyslová a obchodní komora Annaberg pozvala členy  komise na kooperační burzu malých a středních dodavatelských firem. Zavedenou tradicí této komise jsou od jejího založení vzájemné exkurze. Tentokrát připravila německá strana exkurzi v místním textilním podniku Ruther&Einankel KG. Firma, která zde tká a vyrábí vše od prýmků, ozdobných okrajů záclon a krojů po bezpečnostní pásy automobilů ve vysoké kvalitě, byla založena již 1880. Po jejím zániku byla v roce 1991 výroba obnovena a dnes vyváží své žádané výrobky do celého světa. Další jednání komise se uskuteční v listopadu na české straně a předsedkyně její české části Ing. Ivana Košanová jistě připraví stejně produktivní jednání i poutavou exkurzi.     

DSC00515

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.