Komise pro kulturu a mládež ve Freibergu

Jako vždy měla tato komise 24. srpna 2016 ve Freibergu k hodnocení nejvíce projektů. Probrala velmi podrobně šest malých projektů a všech šest komise doporučila Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení. Lokální řídící výbor bude zasedat v Mostě 7. září 2016. Také se kladně vyjádřila ke třem velkým projektům, o kterých se bude rozhodovat na Monitorovacím výboru v Nové Boru. Komise pro kulturu a mládež je rovněž pověřena návrhem na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci a také její formou. Na jednání ve Freibergu byl komisi předložen návrh na udělení Ceny starostovi Wolkensteinu Wolframu Liebingovi a komise ho doporučuje. Tento návrh posoudí ještě společné vedení euroregionu a Cena bude předána u příležitosti slavnostního ukončení výstavy saských umělců v Mostě dne  27. září 2016. Výstava byla rovněž jedním z důležitých bodů jednání komise. Kladně byla hodnocena její dobrá příprava, organizace a velká účast saských umělců, avšak účast českých byla poněkud menší, slabší byla i  její propagace. Komise zorganizuje na slavnostním zakončení výstavy kulatý stůl umělců, jehož moderací byl pověřen její člen, Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tradiční adventní koncert euroregionu připraví tentokrát město Postoloprty, kde se také tento koncert uskuteční. Na úspěšném jednání v příjemné atmosféře měl opět velkou zásluhu její předseda PhDr. Václav Hofmann. Komise mu nezapomněla poblahopřát k jeho nedávným narozeninám, a rovněž poblahopřát k sňatku své oblíbené člence Věře Flaškové, nyní Fryčové.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.