Komise pro kulturu a mládež ve Freibergu

Jako vždy měla tato komise 24. srpna 2016 ve Freibergu k hodnocení nejvíce projektů. Probrala velmi podrobně šest malých projektů a všech šest komise doporučila Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení. Lokální řídící výbor bude zasedat v Mostě 7. září 2016. Také se kladně vyjádřila ke třem velkým projektům, o kterých se bude rozhodovat na Monitorovacím výboru v Nové Boru. Komise pro kulturu a mládež je rovněž pověřena návrhem na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci a také její formou. Na jednání ve Freibergu byl komisi předložen návrh na udělení Ceny starostovi Wolkensteinu Wolframu Liebingovi a komise ho doporučuje. Tento návrh posoudí ještě společné vedení euroregionu a Cena bude předána u příležitosti slavnostního ukončení výstavy saských umělců v Mostě dne  27. září 2016. Výstava byla rovněž jedním z důležitých bodů jednání komise. Kladně byla hodnocena její dobrá příprava, organizace a velká účast saských umělců, avšak účast českých byla poněkud menší, slabší byla i  její propagace. Komise zorganizuje na slavnostním zakončení výstavy kulatý stůl umělců, jehož moderací byl pověřen její člen, Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tradiční adventní koncert euroregionu připraví tentokrát město Postoloprty, kde se také tento koncert uskuteční. Na úspěšném jednání v příjemné atmosféře měl opět velkou zásluhu její předseda PhDr. Václav Hofmann. Komise mu nezapomněla poblahopřát k jeho nedávným narozeninám, a rovněž poblahopřát k sňatku své oblíbené člence Věře Flaškové, nyní Fryčové.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.