Komise pro kulturu a mládež ve Freibergu

Jako vždy měla tato komise 24. srpna 2016 ve Freibergu k hodnocení nejvíce projektů. Probrala velmi podrobně šest malých projektů a všech šest komise doporučila Lokálnímu řídícímu výboru ke schválení. Lokální řídící výbor bude zasedat v Mostě 7. září 2016. Také se kladně vyjádřila ke třem velkým projektům, o kterých se bude rozhodovat na Monitorovacím výboru v Nové Boru. Komise pro kulturu a mládež je rovněž pověřena návrhem na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci a také její formou. Na jednání ve Freibergu byl komisi předložen návrh na udělení Ceny starostovi Wolkensteinu Wolframu Liebingovi a komise ho doporučuje. Tento návrh posoudí ještě společné vedení euroregionu a Cena bude předána u příležitosti slavnostního ukončení výstavy saských umělců v Mostě dne  27. září 2016. Výstava byla rovněž jedním z důležitých bodů jednání komise. Kladně byla hodnocena její dobrá příprava, organizace a velká účast saských umělců, avšak účast českých byla poněkud menší, slabší byla i  její propagace. Komise zorganizuje na slavnostním zakončení výstavy kulatý stůl umělců, jehož moderací byl pověřen její člen, Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tradiční adventní koncert euroregionu připraví tentokrát město Postoloprty, kde se také tento koncert uskuteční. Na úspěšném jednání v příjemné atmosféře měl opět velkou zásluhu její předseda PhDr. Václav Hofmann. Komise mu nezapomněla poblahopřát k jeho nedávným narozeninám, a rovněž poblahopřát k sňatku své oblíbené člence Věře Flaškové, nyní Fryčové.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.