Komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří v cínovém dolu

V bývalém cínovém dolu Zinngrube v Ehrenfriedersdorfu  se 19. 11. 2019  sešla komise pro hospodářství a turistiku na svém podzimním jednání. Předseda německé části komise Mathias Lißke vybral toto místo, ukázkovou šachtu, velmi vhodně – je součástí světového dědictví Montanregion Krušnohoří a komise se s ní seznámila na podrobné exkurzi. Na svém jednání komise hodnotila dva projekty – jeden doporučila, u druhého vyjádřili především čeští členové vekou skepsi. S novou jednatelkou Turistického svazu Krušnohoří paní Ines Hanisch-Lupaschko bylo v komisi předjednáno zapojení saské strany do soutěže o inovativní projekty v turistice. Soutěž, kterou na české straně již zahájilo nultým ročníkem sdružení SPO-NA, by měla mít obdobu na saské straně a předpokládá se společné vyhlášení cen se vzájemnou prezentací, jak uvedla Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most. S velkým ohlasem v Německu se setkalo setkání podnikatelů Byznys Day v Chomutově a komise bude tento úspěšný projekt OHK Chomutov nadále podporovat. Do budoucna se komise zaměří na turistickou propagaci Montanregionu, na ceny za inovace v oblasti turistiky a setkávání firem s podporou technického vzdělávání. Také se zde představila nová projektová manažerka na saské straně Tereza Porker. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.