Muzea a kulturní památky

Lesná 18. listopadu 2019

Vlastnímu jednání komise předcházelo jednání užší pracovní skupiny v chomutovském muzeu, které se věnovalo rozvojové strategii Euroregionu Krušnohoří, se záměry komise pro příští období. Její členové, předsedové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová spolu s oběma jednateli euroregionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrétních aktivit na základě nových kooperačních smluv partnerů se zaměřením na dvojjazyčnost, digitalizaci a síťové propojení, a tento návrh přednesli na společném jednání v Krušnohorském hrázděném domě v Lesné. Tento objekt vznikl jako replika krušnohorských historických domů, což je úspěšný velký projekt v programu Interreg V A, schválený v Monitorovacím výboru. Členy komise v něm provedla Mgr. Kateřina Herzánová, čerstvá členka komise, domácí paní. Pro všechny byly zajímavé nejnovější informace o přípravě nového programu, které předala jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise poté projednala projektový záměr Virtual tour – Krušné hory, který podává Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě s partnerem městem Marienberg a doporučila ho ke schválení. Jako vždy přítomní zástupci muzeí představili své aktivity a plány, což byla velmi zajímavá výměna zkušeností. Návrh úzké pracovní skupiny na společné projektové záměry komise doporučila a do příštího jednání připraví další návrhy. Jednatelka německé části Veronika Jahn zde představila svou novou, již třetí, projektovou manažerku Terezu Forker. Komise se shodla na čtyř jednáních s exkurzemi v příštím roce, střídavě na obou stranách euroregionu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.