Muzea a kulturní památky

Lesná 18. listopadu 2019

Vlastnímu jednání komise předcházelo jednání užší pracovní skupiny v chomutovském muzeu, které se věnovalo rozvojové strategii Euroregionu Krušnohoří, se záměry komise pro příští období. Její členové, předsedové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová spolu s oběma jednateli euroregionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrétních aktivit na základě nových kooperačních smluv partnerů se zaměřením na dvojjazyčnost, digitalizaci a síťové propojení, a tento návrh přednesli na společném jednání v Krušnohorském hrázděném domě v Lesné. Tento objekt vznikl jako replika krušnohorských historických domů, což je úspěšný velký projekt v programu Interreg V A, schválený v Monitorovacím výboru. Členy komise v něm provedla Mgr. Kateřina Herzánová, čerstvá členka komise, domácí paní. Pro všechny byly zajímavé nejnovější informace o přípravě nového programu, které předala jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise poté projednala projektový záměr Virtual tour – Krušné hory, který podává Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě s partnerem městem Marienberg a doporučila ho ke schválení. Jako vždy přítomní zástupci muzeí představili své aktivity a plány, což byla velmi zajímavá výměna zkušeností. Návrh úzké pracovní skupiny na společné projektové záměry komise doporučila a do příštího jednání připraví další návrhy. Jednatelka německé části Veronika Jahn zde představila svou novou, již třetí, projektovou manažerku Terezu Forker. Komise se shodla na čtyř jednáních s exkurzemi v příštím roce, střídavě na obou stranách euroregionu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.