Muzea a kulturní památky

Lesná 18. listopadu 2019

Vlastnímu jednání komise předcházelo jednání užší pracovní skupiny v chomutovském muzeu, které se věnovalo rozvojové strategii Euroregionu Krušnohoří, se záměry komise pro příští období. Její členové, předsedové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová spolu s oběma jednateli euroregionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrétních aktivit na základě nových kooperačních smluv partnerů se zaměřením na dvojjazyčnost, digitalizaci a síťové propojení, a tento návrh přednesli na společném jednání v Krušnohorském hrázděném domě v Lesné. Tento objekt vznikl jako replika krušnohorských historických domů, což je úspěšný velký projekt v programu Interreg V A, schválený v Monitorovacím výboru. Členy komise v něm provedla Mgr. Kateřina Herzánová, čerstvá členka komise, domácí paní. Pro všechny byly zajímavé nejnovější informace o přípravě nového programu, které předala jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise poté projednala projektový záměr Virtual tour – Krušné hory, který podává Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě s partnerem městem Marienberg a doporučila ho ke schválení. Jako vždy přítomní zástupci muzeí představili své aktivity a plány, což byla velmi zajímavá výměna zkušeností. Návrh úzké pracovní skupiny na společné projektové záměry komise doporučila a do příštího jednání připraví další návrhy. Jednatelka německé části Veronika Jahn zde představila svou novou, již třetí, projektovou manažerku Terezu Forker. Komise se shodla na čtyř jednáních s exkurzemi v příštím roce, střídavě na obou stranách euroregionu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.