Komise pro kulturu a mládež

Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci doporučeny

Komise pro kulturu a mládež se sešla 13. listopadu v Marienbergu ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa. Představila se zde nová projektová manažerka německé části euroregionu Tereza Forker. Po představení činnosti tohoto zařízení hodnotila komise dvě projektové žádosti, z nichž jednu doporučuje je schválení na jednání Lokálního řídícího výboru, ale jednu jednomyslně nedoporučuje. Velká diskuse proběhla nad návrhy udělení Cen Euroregionu Krušnohoří. Právě kulturní komise je pověřena posouzením návrhů kandidátů. Komise z došlých návrhů doporučuje ke schválení udělení Ceny Petru Červenkovi, starostovi Meziboří a Uwe Schulzemu, předsedovi sdružení Verein Denkmalpflege Weipert  e.V. Návrh jednatele, aby starosta partnerského města Meziboří Saydy, Volker Körnert, obdržel alternativní cenu, komise nedoporučila. Při předání Ceny bude jeho zásluha na společných aktivitách partnerských měst moderátorem zdůrazněna. Návrh komise nyní musí schválit společné grémium a Ceny budou předány 28. listopadu na společném zasedání ve Freibergu.  Tradičním projektem euroregionu je již 25 let adventní koncert a komise se seznámila s jeho přípravou. Uskuteční se tentokrát dne 30. 11. 2019 ve Freibergu. Připravuje ho na české straně Martina Ďurdíková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freibergu a zúčastní se ho celkem 6 pěveckých sborů. Komise naplánovala termíny svého jednání v příštím roce a shodla se na svých projektových záměrech. Bude to tradiční adventní koncert, který se uskuteční v roce 2020 v Postoloprtech a na saské straně je záměrem představit české umělce na saské straně, jako reciproční výstavu k výstavě uskutečněné v Mostě. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.
Dne 18.3. se konala důležitá událost v rámci spolupráce mezi Českem a Saskem v oblasti muzeí a kulturních památek. Jednalo se o zasedání přeshraniční česko-německé komise, která měla za cíl projednat aktuální projekty a záměry, stejně jako poskytnout platformu pro výměnu znalostí a zkušeností mezi oběma stranami.