Komise pro hospodářství a turistiku ve firmě Bilfinger v Mostě

Komise pro hospodářství a turistiku jednala 27. 2. 2020 tentokrát v česko – německé firmě Biflinger, v jejím Tréninkovém centru. Na podrobné prezentaci se členové komise seznámili s bohatou činností tohoto centra, s jeho svářečskou školou a učebními obory a na odborné exkurzi se s centrem všichni seznámili na vlastní oči. Jednání se tentokrát zúčastnil pouze jeden jediný člen německé části komise, její předseda, proto se k projektu Krušnohorská Nej, který by měl představit nejatraktivnější turistické inovace, bohužel saská strana nepřipojí, ačkoliv hejtman Ústeckého kraje pro ni již připravil cenu. Saský partner Turistický svaz Krušnohoří původně projevil zájem, ale pak nereagoval, na jednání komise nebyla přítomna ani jeho vedoucí, ani její zástupkyně. Škoda, mohli jsme spolu s vyhodnocením českých úspěšných turistických inovací poznat i ty na saské straně. Komise se také živě zajímala o přípravu nového programu. Poté jednomyslně doporučila ke schválení projekt 8. Měděnecké krušení – 500 let obce Měděnec. Předsedkyně české části komise Ing. Košanová představila projekt Technodays, který se uskuteční v dubnu v Chomutově a předseda saské části komise Mathias Lißke představil projektový záměr následného využití materiálu z výsypek, pro který hledá českého partnera. Představil také záměry v propagaci Montanregionu. Na závěr se komise rozloučila s dosavadním jednatelem české části Euroregionu Krušnohoří Mgr. Bínou, který odchází do důchodu, a přivítala novou jednatelku Ing. Petru Konečnou, která ho od 1. dubna nahradí.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.