Komise pro hospodářství a turistiku ve firmě Bilfinger v Mostě

Komise pro hospodářství a turistiku jednala 27. 2. 2020 tentokrát v česko – německé firmě Biflinger, v jejím Tréninkovém centru. Na podrobné prezentaci se členové komise seznámili s bohatou činností tohoto centra, s jeho svářečskou školou a učebními obory a na odborné exkurzi se s centrem všichni seznámili na vlastní oči. Jednání se tentokrát zúčastnil pouze jeden jediný člen německé části komise, její předseda, proto se k projektu Krušnohorská Nej, který by měl představit nejatraktivnější turistické inovace, bohužel saská strana nepřipojí, ačkoliv hejtman Ústeckého kraje pro ni již připravil cenu. Saský partner Turistický svaz Krušnohoří původně projevil zájem, ale pak nereagoval, na jednání komise nebyla přítomna ani jeho vedoucí, ani její zástupkyně. Škoda, mohli jsme spolu s vyhodnocením českých úspěšných turistických inovací poznat i ty na saské straně. Komise se také živě zajímala o přípravu nového programu. Poté jednomyslně doporučila ke schválení projekt 8. Měděnecké krušení – 500 let obce Měděnec. Předsedkyně české části komise Ing. Košanová představila projekt Technodays, který se uskuteční v dubnu v Chomutově a předseda saské části komise Mathias Lißke představil projektový záměr následného využití materiálu z výsypek, pro který hledá českého partnera. Představil také záměry v propagaci Montanregionu. Na závěr se komise rozloučila s dosavadním jednatelem české části Euroregionu Krušnohoří Mgr. Bínou, který odchází do důchodu, a přivítala novou jednatelku Ing. Petru Konečnou, která ho od 1. dubna nahradí.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.