Komise pro hospodářství a turistiku ve firmě Bilfinger v Mostě

Komise pro hospodářství a turistiku jednala 27. 2. 2020 tentokrát v česko – německé firmě Biflinger, v jejím Tréninkovém centru. Na podrobné prezentaci se členové komise seznámili s bohatou činností tohoto centra, s jeho svářečskou školou a učebními obory a na odborné exkurzi se s centrem všichni seznámili na vlastní oči. Jednání se tentokrát zúčastnil pouze jeden jediný člen německé části komise, její předseda, proto se k projektu Krušnohorská Nej, který by měl představit nejatraktivnější turistické inovace, bohužel saská strana nepřipojí, ačkoliv hejtman Ústeckého kraje pro ni již připravil cenu. Saský partner Turistický svaz Krušnohoří původně projevil zájem, ale pak nereagoval, na jednání komise nebyla přítomna ani jeho vedoucí, ani její zástupkyně. Škoda, mohli jsme spolu s vyhodnocením českých úspěšných turistických inovací poznat i ty na saské straně. Komise se také živě zajímala o přípravu nového programu. Poté jednomyslně doporučila ke schválení projekt 8. Měděnecké krušení – 500 let obce Měděnec. Předsedkyně české části komise Ing. Košanová představila projekt Technodays, který se uskuteční v dubnu v Chomutově a předseda saské části komise Mathias Lißke představil projektový záměr následného využití materiálu z výsypek, pro který hledá českého partnera. Představil také záměry v propagaci Montanregionu. Na závěr se komise rozloučila s dosavadním jednatelem české části Euroregionu Krušnohoří Mgr. Bínou, který odchází do důchodu, a přivítala novou jednatelku Ing. Petru Konečnou, která ho od 1. dubna nahradí.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.