Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Místostarosta Žatce Jaroslav Špička zorganizoval jednání rady opět po roce dne 28. února na radnici v Žatci, kde rada vždycky velmi ráda zasedá. Zabývala se zde přípravou nového programu, odsouhlasila změny v zemědělské komisi a zvolila Ing. Moniku Zeman předsedkyní komise pro životní prostředí a regionální rozvoj. Pověřila ji rovněž návrhem revize této důležité komise, který rada projedná na svém příštím jednání v Podbořanech, a vyjádřila poděkování dosavadnímu dlouholetému předsedovi komise Dr. Jiřímu Rothovi.  Důležitým bodem byla příprava jednání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů a projednání předložených šesti projektů. Euroregion Krušnohoří spravuje tento oblíbený fond na podporu drobné přeshraniční spolupráce a cítí za něj velkou odpovědnost. Rada také v Žatci podrobně připravila valnou hromadu Euroregionu Krušnohoří, která se uskuteční tentokrát v pátek 3. dubna 2020 v Podbořanech. Jednání rady navštívila i oblíbená žatecká starostka a senátorka Mgr. Zdeňka Hamouzová, která euroregion významně podporuje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.