Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kulturní památky se sešla na svém prvním setkání 2. března v Bergmagazinu v Marienbergu. Tato bývalá sýpka byla ve spolupráci s partnerským městem Most v rámci velkého projektu přestavěna na Muzeum krušnohorského lidového umění a na oblíbené centrum partnerské přeshraniční spolupráce. Komise zde podrobně hodnotila projekt Muzeální noc partnerů Pockau-Lengefeld a Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., a doporučila ho ke schválení. Jako na každém jednání, i v Marienbergu se zástupci jednotlivých muzeí a kulturních památek vzájemně informovali o svých aktivitách, stavebních úpravách, rekonstrukcích a výstavách. Také dojednali, které výstavy si vzájemně vymění. Velkou roli v přeshraniční spolupráci by měl hrát Montanregion Krušnohoří, který by se měl jako světové dědictví více prezentovat. Ing. Vozka, předseda Euroregionu Krušnohoří, navrhl rozšířit stávající publikace i o další hornické památky v rámci euroregionu, což bylo komisí plně akceptováno. Na základě dohody z posledního jednání komise dochází k podpisu kooperačních smluv mezi muzei, první smlouva je navržena mezi muzei Most a Annaberg. Projektovými záměry komise do příštího programového období je tedy především prohloubení prezentace Montanregionu, ale komise se znovu zabývala záměrem projektu „Zámky v Krušnohoří“ (jako obdoba francouzských zámků na Loiře).  Se zájmem vyslechli členové komise informace o přípravě nového česko – saského kooperačního programu. Na závěr se komise rozloučila s dosavadním jednatelem Euroregionu Krušnohoří Mgr. Františkem Bínou, kterému za dosavadní práci přišel poděkovat i starosta Marienbergu André Heinrich a předal mu jeho oblíbený Marienberg (řezbářsky zpracovaný).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.