Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kulturní památky se sešla na svém prvním setkání 2. března v Bergmagazinu v Marienbergu. Tato bývalá sýpka byla ve spolupráci s partnerským městem Most v rámci velkého projektu přestavěna na Muzeum krušnohorského lidového umění a na oblíbené centrum partnerské přeshraniční spolupráce. Komise zde podrobně hodnotila projekt Muzeální noc partnerů Pockau-Lengefeld a Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., a doporučila ho ke schválení. Jako na každém jednání, i v Marienbergu se zástupci jednotlivých muzeí a kulturních památek vzájemně informovali o svých aktivitách, stavebních úpravách, rekonstrukcích a výstavách. Také dojednali, které výstavy si vzájemně vymění. Velkou roli v přeshraniční spolupráci by měl hrát Montanregion Krušnohoří, který by se měl jako světové dědictví více prezentovat. Ing. Vozka, předseda Euroregionu Krušnohoří, navrhl rozšířit stávající publikace i o další hornické památky v rámci euroregionu, což bylo komisí plně akceptováno. Na základě dohody z posledního jednání komise dochází k podpisu kooperačních smluv mezi muzei, první smlouva je navržena mezi muzei Most a Annaberg. Projektovými záměry komise do příštího programového období je tedy především prohloubení prezentace Montanregionu, ale komise se znovu zabývala záměrem projektu „Zámky v Krušnohoří“ (jako obdoba francouzských zámků na Loiře).  Se zájmem vyslechli členové komise informace o přípravě nového česko – saského kooperačního programu. Na závěr se komise rozloučila s dosavadním jednatelem Euroregionu Krušnohoří Mgr. Františkem Bínou, kterému za dosavadní práci přišel poděkovat i starosta Marienbergu André Heinrich a předal mu jeho oblíbený Marienberg (řezbářsky zpracovaný).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.