Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kulturní památky se sešla na svém prvním setkání 2. března v Bergmagazinu v Marienbergu. Tato bývalá sýpka byla ve spolupráci s partnerským městem Most v rámci velkého projektu přestavěna na Muzeum krušnohorského lidového umění a na oblíbené centrum partnerské přeshraniční spolupráce. Komise zde podrobně hodnotila projekt Muzeální noc partnerů Pockau-Lengefeld a Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., a doporučila ho ke schválení. Jako na každém jednání, i v Marienbergu se zástupci jednotlivých muzeí a kulturních památek vzájemně informovali o svých aktivitách, stavebních úpravách, rekonstrukcích a výstavách. Také dojednali, které výstavy si vzájemně vymění. Velkou roli v přeshraniční spolupráci by měl hrát Montanregion Krušnohoří, který by se měl jako světové dědictví více prezentovat. Ing. Vozka, předseda Euroregionu Krušnohoří, navrhl rozšířit stávající publikace i o další hornické památky v rámci euroregionu, což bylo komisí plně akceptováno. Na základě dohody z posledního jednání komise dochází k podpisu kooperačních smluv mezi muzei, první smlouva je navržena mezi muzei Most a Annaberg. Projektovými záměry komise do příštího programového období je tedy především prohloubení prezentace Montanregionu, ale komise se znovu zabývala záměrem projektu „Zámky v Krušnohoří“ (jako obdoba francouzských zámků na Loiře).  Se zájmem vyslechli členové komise informace o přípravě nového česko – saského kooperačního programu. Na závěr se komise rozloučila s dosavadním jednatelem Euroregionu Krušnohoří Mgr. Františkem Bínou, kterému za dosavadní práci přišel poděkovat i starosta Marienbergu André Heinrich a předal mu jeho oblíbený Marienberg (řezbářsky zpracovaný).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.