Euroregion schválil v Mostě 6 projektů

Na zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 4. 3. 2020 v Mostě byli jeho hosty tentokrát zástupci Centra pro regionální rozvoj Ing. Lenka Klognerová a Ing. Libuše Mertová, a za MMR ČR Ing. Josef Žid a Mgr. Stanislav Rataj. Za poradní sbor Lokálního řídícího výboru se zúčastnil MgA. Jiří Rumpík. Na jednání bylo předloženo k rozhodování celkem šest projektů, z nichž byly všechny díky pečlivé přípravě a konzultacím s projektovými a finančními manažerkami a po projednání v odborných komisích euroregionu schváleny.

Fond malých projektů, který spravuje a administruje euroregion, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období nezbývají na české straně již téměř žádné finance k rozdělování, více finančních prostředků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozhoduje společný česko – saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly ve všech případech zohledněny.

Lokální řídící výbor se na mosteckém jednání rozloučil s předsedou tohoto výboru, jednatelem Euroregionu Krušnohoří Františkem Bínou, který odchází do důchodu.

 

Přehled schválených projektů v LŘV 04.03.2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.