Komise pro kulturu a mládež

Tentokrát se obrátili členové komise na jednatele, aby dojednal její jednání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známému z mnoha velmi pozitivně oceňovaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srpna informovala o realizaci Kooperačního programu Česká republika – Svobodný stát Sasko do roku 2020, o stavu čerpání prostředků na velké projekty v Monitorovacím výboru i na malé projekty ve Fondu malých projektů. K hodnocení bylo komisi předloženo 5 malých projektů, z nichž většinou hlasů byly tři doporučeny, dva většinu hlasů nezískaly. O projektech bude rozhodnuto ale s konečnou platností 12. září na zasedání Lokálního řídícího výboru v Mostě. Tradiční akcí komise je adventní koncert euroregionu. Uskuteční se tentokrát v Annabergu-Buchholzi a příprava probíhá úspěšně. Byly vybrány sbory, stanoven termín i místo koncertu.  Dlouhá diskuse byla vedena o Ceně Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Komise je pověřena společným vedením euroregionu návrhem Ceny a její přípravou.  Nakonec se komise shodla na dvou kandidátech. Jedním je dlouholetý člen kulturní komise a nyní i předseda německé části sportovní euroregionu Dietmar Bastian a za českou stranu doporučili senioři z obou stran euroregionu Gertu Liptákovou, organizátorku aktivní spolupráce seniorů Oseka a Frauensteinu. V neformálních rozhovorech se členové české části komise živě zajímali o události v Chmemnitz v souvislosti s demonstracemi proti vraždícím migrantům.  Na závěr seznámil Antonín Herzán, předseda horského klubu Lesná, členy komise s aktivitami na Lesné, které jsou velmi oblíbené veřejností na obou stranách a členové komise se s nimi seznámili na  prohlídce areálu.   Na jednání ale členové komise nezapomněli ani na narozeniny projektové manažerky Matriny Ďurdíkové.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.