Komise pro kulturu a mládež

Tentokrát se obrátili členové komise na jednatele, aby dojednal její jednání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známému z mnoha velmi pozitivně oceňovaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srpna informovala o realizaci Kooperačního programu Česká republika – Svobodný stát Sasko do roku 2020, o stavu čerpání prostředků na velké projekty v Monitorovacím výboru i na malé projekty ve Fondu malých projektů. K hodnocení bylo komisi předloženo 5 malých projektů, z nichž většinou hlasů byly tři doporučeny, dva většinu hlasů nezískaly. O projektech bude rozhodnuto ale s konečnou platností 12. září na zasedání Lokálního řídícího výboru v Mostě. Tradiční akcí komise je adventní koncert euroregionu. Uskuteční se tentokrát v Annabergu-Buchholzi a příprava probíhá úspěšně. Byly vybrány sbory, stanoven termín i místo koncertu.  Dlouhá diskuse byla vedena o Ceně Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Komise je pověřena společným vedením euroregionu návrhem Ceny a její přípravou.  Nakonec se komise shodla na dvou kandidátech. Jedním je dlouholetý člen kulturní komise a nyní i předseda německé části sportovní euroregionu Dietmar Bastian a za českou stranu doporučili senioři z obou stran euroregionu Gertu Liptákovou, organizátorku aktivní spolupráce seniorů Oseka a Frauensteinu. V neformálních rozhovorech se členové české části komise živě zajímali o události v Chmemnitz v souvislosti s demonstracemi proti vraždícím migrantům.  Na závěr seznámil Antonín Herzán, předseda horského klubu Lesná, členy komise s aktivitami na Lesné, které jsou velmi oblíbené veřejností na obou stranách a členové komise se s nimi seznámili na  prohlídce areálu.   Na jednání ale členové komise nezapomněli ani na narozeniny projektové manažerky Matriny Ďurdíkové.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.