Rada jednala na Červeném Hrádku

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří na Červeném Hrádku je pro její členy vždy nejen příjemné, ale i podnětné. Dne 31. srpna se pod taktovkou místopředsedy Euroregionu Krušnohoří, mosteckého primátora Mgr. Jana Paparegy, členové rady i hosté seznámili s činností jednatelství za uplynulé období od posledního jednání rady. Velmi pozitivně ocenili Zprávu o auditu Ministerstva financí ČR, operace č. SN-CZ-CZ/O/006 Společný fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří. Vysvětleno bylo také trestní oznámení, které podala starostka Rokle Renata Kobzanová. Poukázala na rozdíl mezi plánovanými a čerpanými prostředky v projektu. Všechny výdaje byly řádně prověřeny a vysvětleny. Podstatným bodem byly ovšem předložené projekty do Lokálního řídícího výboru. Euroregion spravuje tento fond a cítí za něj velkou odpovědnost. Na jednání již byla také předána stanoviska příslušných komisí a rada se s nimi shoduje. Zabývala se také velkými projekty, které budou projednávány na Monitorovacím výboru v září. Jedná se většinou již jen o náhradní projekty, prostředky na velké projekty jsou vyčerpány velmi rychle, ačkoliv program trvá do roku 2020. Na závěr jednání seznámil starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar členy rady za velkého zájmu s projektovými záměry na zámku Červený Hrádek i v obci.    

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.