Komise pro kulturu a mládež na zámku

V příjemném a reprezentačním prostředí zámku Červený Hrádek v Jirkově 25. 4. 2017 komise podrobně hodnotila 19 z celkem 31 podaných projektů. Jako obvykle jich tato komise měla ze všech komisí nejvíce. Dva projekty komise nedoporučuje, jeden projekt, který prošel hlasování jen o jeden hlas, není prioritou. Přestože je celou dobu trvání Fondu malých projektů známo, že je povinné podávat projektové žádosti dvojjazyčně, dva projekty tuto povinnost nedodržely. Opět se ukázalo, jak je důležité projektové žádosti v příslušném jednatelství v Mostě či Freibergu konzultovat. 

Dlouhou diskusi vedli členové komise k návrhům na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za uplynulý rok. Do jednatelství euroregionu v Mostě přišly 3 písemné návrhy, ale na jednání navrhla německá strana ještě další dva. Komise se shodla na tom, že návrhy budou přeloženy a znovu předloženy. Vzhledem k tomu, že se bude Cena v letošním roce udělovat 17. června, je nutné návrhy doručit do 22. května 2017 písemně do jednoho z obou jednatelství v Mostě a Freibergu.  

Důkladně projednávala komise přípravu jubilea 25 let Euroregionu Krušnohoří. Podněty z projednávání zohlední pracovní skupina pro přípravu jubilea hned 26. 4. ve Freibergu.

Tak jako ostatní komise, měla by i tato komise připravit své návrhy do připravované rozvojové strategie společného euroregionu. Důležitým úkolem komise je připravit návrh na propojení kulturních institucí v obou částech euroregionu. Písemný návrh předal Wolfgang Kalus z kulturního sdružení Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen, ale členům komise se zdál málo konkrétní. Zpracování takového propojení s kontaktní databází a jeho udržování se ukázalo natolik složité, že se k němu v září sejde speciální pracovní skupina. 

Další záležitost, kterou bylo nutné řešit, byl návrh středních a vysokých škol o zařazení buď do této komise, či vytvoření nové, speciálně pro oblast vzdělávání. Komise se prozatím kloní k vytvoření samostatné komise. Rozhodování je ale v kompetenci společného vedení.

Komise ještě připravila tradiční adventní koncert euroregionu, který se tentokrát uskuteční na saské straně 9. prosince 2017. Protože jednání trvalo tentokrát velmi dlouho, výjimečně komise vynechala exkurzi, která vždy k jednání patřila.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.