Komise pro kulturu a mládež na zámku

V příjemném a reprezentačním prostředí zámku Červený Hrádek v Jirkově 25. 4. 2017 komise podrobně hodnotila 19 z celkem 31 podaných projektů. Jako obvykle jich tato komise měla ze všech komisí nejvíce. Dva projekty komise nedoporučuje, jeden projekt, který prošel hlasování jen o jeden hlas, není prioritou. Přestože je celou dobu trvání Fondu malých projektů známo, že je povinné podávat projektové žádosti dvojjazyčně, dva projekty tuto povinnost nedodržely. Opět se ukázalo, jak je důležité projektové žádosti v příslušném jednatelství v Mostě či Freibergu konzultovat. 

Dlouhou diskusi vedli členové komise k návrhům na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za uplynulý rok. Do jednatelství euroregionu v Mostě přišly 3 písemné návrhy, ale na jednání navrhla německá strana ještě další dva. Komise se shodla na tom, že návrhy budou přeloženy a znovu předloženy. Vzhledem k tomu, že se bude Cena v letošním roce udělovat 17. června, je nutné návrhy doručit do 22. května 2017 písemně do jednoho z obou jednatelství v Mostě a Freibergu.  

Důkladně projednávala komise přípravu jubilea 25 let Euroregionu Krušnohoří. Podněty z projednávání zohlední pracovní skupina pro přípravu jubilea hned 26. 4. ve Freibergu.

Tak jako ostatní komise, měla by i tato komise připravit své návrhy do připravované rozvojové strategie společného euroregionu. Důležitým úkolem komise je připravit návrh na propojení kulturních institucí v obou částech euroregionu. Písemný návrh předal Wolfgang Kalus z kulturního sdružení Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen, ale členům komise se zdál málo konkrétní. Zpracování takového propojení s kontaktní databází a jeho udržování se ukázalo natolik složité, že se k němu v září sejde speciální pracovní skupina. 

Další záležitost, kterou bylo nutné řešit, byl návrh středních a vysokých škol o zařazení buď do této komise, či vytvoření nové, speciálně pro oblast vzdělávání. Komise se prozatím kloní k vytvoření samostatné komise. Rozhodování je ale v kompetenci společného vedení.

Komise ještě připravila tradiční adventní koncert euroregionu, který se tentokrát uskuteční na saské straně 9. prosince 2017. Protože jednání trvalo tentokrát velmi dlouho, výjimečně komise vynechala exkurzi, která vždy k jednání patřila.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.