Komise pro kulturu a mládež na zámku

V příjemném a reprezentačním prostředí zámku Červený Hrádek v Jirkově 25. 4. 2017 komise podrobně hodnotila 19 z celkem 31 podaných projektů. Jako obvykle jich tato komise měla ze všech komisí nejvíce. Dva projekty komise nedoporučuje, jeden projekt, který prošel hlasování jen o jeden hlas, není prioritou. Přestože je celou dobu trvání Fondu malých projektů známo, že je povinné podávat projektové žádosti dvojjazyčně, dva projekty tuto povinnost nedodržely. Opět se ukázalo, jak je důležité projektové žádosti v příslušném jednatelství v Mostě či Freibergu konzultovat. 

Dlouhou diskusi vedli členové komise k návrhům na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za uplynulý rok. Do jednatelství euroregionu v Mostě přišly 3 písemné návrhy, ale na jednání navrhla německá strana ještě další dva. Komise se shodla na tom, že návrhy budou přeloženy a znovu předloženy. Vzhledem k tomu, že se bude Cena v letošním roce udělovat 17. června, je nutné návrhy doručit do 22. května 2017 písemně do jednoho z obou jednatelství v Mostě a Freibergu.  

Důkladně projednávala komise přípravu jubilea 25 let Euroregionu Krušnohoří. Podněty z projednávání zohlední pracovní skupina pro přípravu jubilea hned 26. 4. ve Freibergu.

Tak jako ostatní komise, měla by i tato komise připravit své návrhy do připravované rozvojové strategie společného euroregionu. Důležitým úkolem komise je připravit návrh na propojení kulturních institucí v obou částech euroregionu. Písemný návrh předal Wolfgang Kalus z kulturního sdružení Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen, ale členům komise se zdál málo konkrétní. Zpracování takového propojení s kontaktní databází a jeho udržování se ukázalo natolik složité, že se k němu v září sejde speciální pracovní skupina. 

Další záležitost, kterou bylo nutné řešit, byl návrh středních a vysokých škol o zařazení buď do této komise, či vytvoření nové, speciálně pro oblast vzdělávání. Komise se prozatím kloní k vytvoření samostatné komise. Rozhodování je ale v kompetenci společného vedení.

Komise ještě připravila tradiční adventní koncert euroregionu, který se tentokrát uskuteční na saské straně 9. prosince 2017. Protože jednání trvalo tentokrát velmi dlouho, výjimečně komise vynechala exkurzi, která vždy k jednání patřila.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.