Rada na Červeném Hrádku

Rada Euroregionu Krušnohoří se tentokrát sešla 28. dubna 2017 na oblíbeném zámku Červený Hrádek v Jirkově. Když zámek kdysi  procházel rekonstrukcí, usiloval tehdejší předseda Euroregionu Krušnohoří, jirkovský místostarosta Jiří Leitner, aby zde měl euroregion své sídlo. Sice k tomu nedošlo, ale zámek se přesto stal místem častých jednání komisí euroregionu i rady. Na svém jednání se rada zabývala přípravou nadcházejícího Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, návrhy Ceny Euroregionu Krušnohoří, jubilea 25 let euroregionu, schválenými velkými projekty a problematikou vzdělávání.  Velmi podrobně se rada zabývala projekty z oblasti mládeže a kultury, které posuzovala její odborná komise 25. 4. právě zde. Využila přítomnosti předsedy komise Václava Hofmanna, který stanoviska komise vysoce profesionálně okomentoval. Po delší diskusi se rada se stanovisky komise shodla. Seznámila se poté s dosavadními pěti návrhy na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci a rozhodla se k nim vrátit na svém příštím jednání v Brandově 26. května, protože do 22. května je možné ještě nové návrhy podávat. Také diskutovala o schválených velkých projektech a vyjádřila nespokojnost s tím, jak rychle jsou prostředky čerpány a na mnohé projekty již prostředky nezbývají, ač je program do roku 2020. Pro euroregion je prioritou vzdělávání. Jeho začlenění do struktury komisí euroregionu bylo důležitým bodem zasedání. Jednateli bylo uloženo, aby zjistil zájem na saské straně a podle toho bude vytvořena buď samostatná komise či subkomise v komisi pro kulturu a mládež.

Závěr jednání patřil exkurzi v zámku, především právě zrekonstruovanému rytířskému sálu. Exkurzí provázeli starosta Jirkova Radek Štejnar, člen rady euroregionu, a ředitel zámku Bedřich Fryč.

 

  

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.