Rada na Červeném Hrádku

Rada Euroregionu Krušnohoří se tentokrát sešla 28. dubna 2017 na oblíbeném zámku Červený Hrádek v Jirkově. Když zámek kdysi  procházel rekonstrukcí, usiloval tehdejší předseda Euroregionu Krušnohoří, jirkovský místostarosta Jiří Leitner, aby zde měl euroregion své sídlo. Sice k tomu nedošlo, ale zámek se přesto stal místem častých jednání komisí euroregionu i rady. Na svém jednání se rada zabývala přípravou nadcházejícího Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, návrhy Ceny Euroregionu Krušnohoří, jubilea 25 let euroregionu, schválenými velkými projekty a problematikou vzdělávání.  Velmi podrobně se rada zabývala projekty z oblasti mládeže a kultury, které posuzovala její odborná komise 25. 4. právě zde. Využila přítomnosti předsedy komise Václava Hofmanna, který stanoviska komise vysoce profesionálně okomentoval. Po delší diskusi se rada se stanovisky komise shodla. Seznámila se poté s dosavadními pěti návrhy na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci a rozhodla se k nim vrátit na svém příštím jednání v Brandově 26. května, protože do 22. května je možné ještě nové návrhy podávat. Také diskutovala o schválených velkých projektech a vyjádřila nespokojnost s tím, jak rychle jsou prostředky čerpány a na mnohé projekty již prostředky nezbývají, ač je program do roku 2020. Pro euroregion je prioritou vzdělávání. Jeho začlenění do struktury komisí euroregionu bylo důležitým bodem zasedání. Jednateli bylo uloženo, aby zjistil zájem na saské straně a podle toho bude vytvořena buď samostatná komise či subkomise v komisi pro kulturu a mládež.

Závěr jednání patřil exkurzi v zámku, především právě zrekonstruovanému rytířskému sálu. Exkurzí provázeli starosta Jirkova Radek Štejnar, člen rady euroregionu, a ředitel zámku Bedřich Fryč.

 

  

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.