Rada na Červeném Hrádku

Rada Euroregionu Krušnohoří se tentokrát sešla 28. dubna 2017 na oblíbeném zámku Červený Hrádek v Jirkově. Když zámek kdysi  procházel rekonstrukcí, usiloval tehdejší předseda Euroregionu Krušnohoří, jirkovský místostarosta Jiří Leitner, aby zde měl euroregion své sídlo. Sice k tomu nedošlo, ale zámek se přesto stal místem častých jednání komisí euroregionu i rady. Na svém jednání se rada zabývala přípravou nadcházejícího Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, návrhy Ceny Euroregionu Krušnohoří, jubilea 25 let euroregionu, schválenými velkými projekty a problematikou vzdělávání.  Velmi podrobně se rada zabývala projekty z oblasti mládeže a kultury, které posuzovala její odborná komise 25. 4. právě zde. Využila přítomnosti předsedy komise Václava Hofmanna, který stanoviska komise vysoce profesionálně okomentoval. Po delší diskusi se rada se stanovisky komise shodla. Seznámila se poté s dosavadními pěti návrhy na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci a rozhodla se k nim vrátit na svém příštím jednání v Brandově 26. května, protože do 22. května je možné ještě nové návrhy podávat. Také diskutovala o schválených velkých projektech a vyjádřila nespokojnost s tím, jak rychle jsou prostředky čerpány a na mnohé projekty již prostředky nezbývají, ač je program do roku 2020. Pro euroregion je prioritou vzdělávání. Jeho začlenění do struktury komisí euroregionu bylo důležitým bodem zasedání. Jednateli bylo uloženo, aby zjistil zájem na saské straně a podle toho bude vytvořena buď samostatná komise či subkomise v komisi pro kulturu a mládež.

Závěr jednání patřil exkurzi v zámku, především právě zrekonstruovanému rytířskému sálu. Exkurzí provázeli starosta Jirkova Radek Štejnar, člen rady euroregionu, a ředitel zámku Bedřich Fryč.

 

  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.