KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAVŠTÍVILA EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ A VYHLÍDKU KAŇKOV

Komise zasedala dne 7.4.2022 v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří. Nejprve nás paní Martina Černá seznámila s činností centra https://www.ecmost.cz/, které funguje jako veřejné informační středisko o životním prostředí od roku 2000 a je jedním z  odborných útvarů společnosti Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě. Důležité informace z Ekocentra bychom chtěli propojit se saskou stranou, aby docházelo k rychlému přenosu informací přes hranice. Tento projektový záměr bude realizován v rámci programu Interreg VI A. K tomu byly návazně podány členům komise informace o aktuálním stavu příprav navazujícího programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027.
Komise tak má možnost iniciovat své projektové záměry především z prioritní osy 2 Změny klimatu a udržitelnost.
Jednání bylo ukončeno zajímavou exkurzí na západním úpatí vrchu Kaňkov, kde byla Severočeskými doly Chomutov postavena nová vyhlídka, která nabízí panoramatický výhled do krajiny a také na Důl Bílina. Na informačních panelech je možné se seznámit s místní faunou a flórou, historií obce Braňany a osady Kaňkov, s technikou a postupem těžby na Dole Bílina a nálezy archeologického průzkumu před těžbou, které u členů komise vzbudily velký zájem. Příští jednání komise se uskuteční v září na saské straně.
Děkujeme centru za zázemí a skvělou exkurzi a členům komise za konstruktivní jednání!

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.