KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbernhau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušnohorském okresu v Annabergu-Buchholz, v Aue, v Schwarzenbergu, Stollbergu a v Zschopau. Členy komise přivítal ředitel školy Jens Kaltofen, který je známý také jako dirigent hudebního sboru Olbernhau. Ve škole pracuje 13 stálých zaměstnanců a 200 učitelů. Ročně navštěvuje školu přibližně 10 000 žáků v 800 kurzech.
Komisi vedla německá předsedkyně paní Constanze Ulbricht, která se s komisí po dlouholeté a úspěšné práci rozloučila. Za rozvoj kultury ve společném pohraničí, za realizaci mnoha zajímavých projektů a navázání přeshraničních partnerství jí osobně poděkovali členové komise i předseda české části Ing. Vlastimil Vozka. Synonymem pro slovo kultura v Krušnohoří byla Constanze. Byla také první nositelkou Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Děkujeme a věříme, že se budeme nadále potkávat.
Komise se zabývala poté především organizací oslav 30. let výročí spolupráce Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Oslavy se budou konat 1.6.2022 v Saigerhütte v Olbernhau. I kulturní komise byla informována o harmonogramu příprav programu Interreg VI 2021-2027.
Ještě letos v květnu se uskuteční projekt z FMP Tajemné Krušnohoří – domnělá realita. Výstava s tímto názvem, která se uskuteční v Pobershau, staví uměleckou tvorbu ve společném Krušnohoří do středobodu. Pro větší část saských Krušnohorců je objevování českých stylů něčím tajemným, stejně tak naopak. Proto se vzájemně setkají umělci a milovníci umění obou národů a poznají tak talenty od sousedů.  Projekt navazuje na výstavu saských umělců v Galerii v Mostě.
Projekt Literatura v Krušnohoří https://www.literatur-im-erzgebirge.com/seite-01 sdružuje platformu pro lidi, kteří jsou nebo byli v Krušných horách doma a Krušnohořím se zabývají literárně. Členové se starají o umění a kulturu v regionu a nastavují standardy pro aktivní propagaci zejména mladých literárních talentů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.