KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbernhau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušnohorském okresu v Annabergu-Buchholz, v Aue, v Schwarzenbergu, Stollbergu a v Zschopau. Členy komise přivítal ředitel školy Jens Kaltofen, který je známý také jako dirigent hudebního sboru Olbernhau. Ve škole pracuje 13 stálých zaměstnanců a 200 učitelů. Ročně navštěvuje školu přibližně 10 000 žáků v 800 kurzech.
Komisi vedla německá předsedkyně paní Constanze Ulbricht, která se s komisí po dlouholeté a úspěšné práci rozloučila. Za rozvoj kultury ve společném pohraničí, za realizaci mnoha zajímavých projektů a navázání přeshraničních partnerství jí osobně poděkovali členové komise i předseda české části Ing. Vlastimil Vozka. Synonymem pro slovo kultura v Krušnohoří byla Constanze. Byla také první nositelkou Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Děkujeme a věříme, že se budeme nadále potkávat.
Komise se zabývala poté především organizací oslav 30. let výročí spolupráce Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Oslavy se budou konat 1.6.2022 v Saigerhütte v Olbernhau. I kulturní komise byla informována o harmonogramu příprav programu Interreg VI 2021-2027.
Ještě letos v květnu se uskuteční projekt z FMP Tajemné Krušnohoří – domnělá realita. Výstava s tímto názvem, která se uskuteční v Pobershau, staví uměleckou tvorbu ve společném Krušnohoří do středobodu. Pro větší část saských Krušnohorců je objevování českých stylů něčím tajemným, stejně tak naopak. Proto se vzájemně setkají umělci a milovníci umění obou národů a poznají tak talenty od sousedů.  Projekt navazuje na výstavu saských umělců v Galerii v Mostě.
Projekt Literatura v Krušnohoří https://www.literatur-im-erzgebirge.com/seite-01 sdružuje platformu pro lidi, kteří jsou nebo byli v Krušných horách doma a Krušnohořím se zabývají literárně. Členové se starají o umění a kulturu v regionu a nastavují standardy pro aktivní propagaci zejména mladých literárních talentů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.