KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbernhau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušnohorském okresu v Annabergu-Buchholz, v Aue, v Schwarzenbergu, Stollbergu a v Zschopau. Členy komise přivítal ředitel školy Jens Kaltofen, který je známý také jako dirigent hudebního sboru Olbernhau. Ve škole pracuje 13 stálých zaměstnanců a 200 učitelů. Ročně navštěvuje školu přibližně 10 000 žáků v 800 kurzech.
Komisi vedla německá předsedkyně paní Constanze Ulbricht, která se s komisí po dlouholeté a úspěšné práci rozloučila. Za rozvoj kultury ve společném pohraničí, za realizaci mnoha zajímavých projektů a navázání přeshraničních partnerství jí osobně poděkovali členové komise i předseda české části Ing. Vlastimil Vozka. Synonymem pro slovo kultura v Krušnohoří byla Constanze. Byla také první nositelkou Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Děkujeme a věříme, že se budeme nadále potkávat.
Komise se zabývala poté především organizací oslav 30. let výročí spolupráce Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Oslavy se budou konat 1.6.2022 v Saigerhütte v Olbernhau. I kulturní komise byla informována o harmonogramu příprav programu Interreg VI 2021-2027.
Ještě letos v květnu se uskuteční projekt z FMP Tajemné Krušnohoří – domnělá realita. Výstava s tímto názvem, která se uskuteční v Pobershau, staví uměleckou tvorbu ve společném Krušnohoří do středobodu. Pro větší část saských Krušnohorců je objevování českých stylů něčím tajemným, stejně tak naopak. Proto se vzájemně setkají umělci a milovníci umění obou národů a poznají tak talenty od sousedů.  Projekt navazuje na výstavu saských umělců v Galerii v Mostě.
Projekt Literatura v Krušnohoří https://www.literatur-im-erzgebirge.com/seite-01 sdružuje platformu pro lidi, kteří jsou nebo byli v Krušných horách doma a Krušnohořím se zabývají literárně. Členové se starají o umění a kulturu v regionu a nastavují standardy pro aktivní propagaci zejména mladých literárních talentů.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.