JEDNÁNÍ RADY V CHOMUTOVĚ

První prezenční zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v tomto roce se konalo dne 25.3.2022 v Chomutově. Na magistrátě radu přivítal náměstek primátora Mgr. Milan Märc, který v úvodu jednání představil projektové záměry a vize města. Poté byla členům rady představena zpráva o činnosti jednatelství. Informovali jsme radu o zasedání zemědělské, školské, hospodářské a kulturní komise. Všechna jednání se konala prezenčně. V následujícím bodě programu byly okomentovány výsledky 11. oběžného řízení FMP a zpráva revizní komise za rok 2021. Při kontrole nebyly shledány závady a veškerá evidence je vedena řádně v souladu s předpisy. Pravidelně radu informujeme o přípravě nového dotačního období. Návrh Programu spolupráce Interreg Česko-Sasko 2021-2027 byl zaslán 1.3. 2022 Evropské komisi ke schválení do konce srpna 2022. Zároveň se dolaďují podmínky pro poskytnutí dotace, jednací řád a metodika zjednodušených paušálních výdajů. Řídící orgán poskytne první termíny konzultací koncem května 2022. Informace průběžně zveřejňujeme na webových stránkách. Na závěr jednání jsme měli možnost navštívit nejstarší chomutovský Kostel sv. Kateřiny na náměstí 1. máje, který pochází z druhé čtvrtiny 13. století. Zajímavá exkurze nám umožnila podívat se do středověkých sklepení pod chomutovskou radnicí a kostelem. Předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka poté jednání ukončil, poděkoval hostitelskému městu Chomutov a členům rady za konstruktivní jednání. Příští zasedání rady se uskuteční v Oseku dne 29.4.2022.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.