Kraj a jeho euroregiony

V sídle Ústeckého kraje se sešli 5. února 2018 zástupci Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, radním pro regionální rozvoj PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem a pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby jako vždy počátkem nového roku zhodnotili dosavadní spolupráci a dojednali spolupráci v letošním roce. Jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína představil přítomným práci euroregionů, roli komisí v procesu hodnocení projektových žádostí a jejich úlohu v iniciaci projektových záměrů a v přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří do roku 2030. Vysoce ocenil zastoupení odborníků z krajské úřadu v komisích euroregionu – nejen jejich vysokou profesionalitu, ale i ochotu a nasazení v řešení úkolů euroregionu. Ocenil také zastoupení euroregionu v Komisi pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje. Ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský představil fungování Fondu malých projektů a Monitorovacího výboru. Ocenil podporu kraje při prosazování priorit v programu Interreg V-A, především prioritní osy institucionální spolupráce, která obsahuje Fond malých projektů. V následné příjemné a věcné diskusi byly projednány další konkrétní podněty spolupráce, jako je doplnění komisí pracovníky krajského úřadu, účast euroregionů v zahraničních vztazích kraje, společná příprava nového programu. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka nezapomněl poděkovat kraji za pomoc při překonání přechodného období před zahájením Interregu V-A. Ústecký kraj euroregionům ale i nadále pomáhá a euroregiony si tak vytvářejí rezervu na horší časy, které před zahájením nového programu zcela jistě opět nastanou.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.