Kraj a jeho euroregiony

V sídle Ústeckého kraje se sešli 5. února 2018 zástupci Euroregionu Labe a Euroregionu Krušnohoří s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, radním pro regionální rozvoj PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem a pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby jako vždy počátkem nového roku zhodnotili dosavadní spolupráci a dojednali spolupráci v letošním roce. Jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína představil přítomným práci euroregionů, roli komisí v procesu hodnocení projektových žádostí a jejich úlohu v iniciaci projektových záměrů a v přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří do roku 2030. Vysoce ocenil zastoupení odborníků z krajské úřadu v komisích euroregionu – nejen jejich vysokou profesionalitu, ale i ochotu a nasazení v řešení úkolů euroregionu. Ocenil také zastoupení euroregionu v Komisi pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje. Ředitel Euroregionu Labe Mgr. Vladimír Lipský představil fungování Fondu malých projektů a Monitorovacího výboru. Ocenil podporu kraje při prosazování priorit v programu Interreg V-A, především prioritní osy institucionální spolupráce, která obsahuje Fond malých projektů. V následné příjemné a věcné diskusi byly projednány další konkrétní podněty spolupráce, jako je doplnění komisí pracovníky krajského úřadu, účast euroregionů v zahraničních vztazích kraje, společná příprava nového programu. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka nezapomněl poděkovat kraji za pomoc při překonání přechodného období před zahájením Interregu V-A. Ústecký kraj euroregionům ale i nadále pomáhá a euroregiony si tak vytvářejí rezervu na horší časy, které před zahájením nového programu zcela jistě opět nastanou.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.