Evaluace programu Interreg V-A

V Drážďanech se 2. 2. 2018 na svém předposledním zasedání sešla v saském kancléřství řídící skupina, aby projednala připomínky vzešlé z posledního jednání ze dne 24. 10. 2017. Pod vedením Ywonne Schönein ze saského řídícího orgánu se sjednotili členové skupiny se zhotoviteli evaluace, společností  Metis GmbH z Vídně, na pracovním postupu zapracování připomínek do závěrečné zprávy. V této řídící skupině zastupují česko-saské euroregiony  jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Beate Ebenhöh a František Bína. Návrh hodnotící zprávy se zapracovanými připomínkami bude připraven ke schválení na posledním zasedání skupiny v březnu. Její stanoviska je možné předávat ještě do 9. února 2018 a po jejím schválení bude předána Monitorovacímu výboru. Zpráva obsahuje např. efektivitu žádostí, hodnocení jejich kontroly, problémy předfinancování projektů, střet zájmů, důvody zamítnutí projektů a podobné údaje. Návrhy na zlepšení budou však moci být realizovány až v novém programu, protože ten stávající je již z devadesáti procent vyčerpán.  Komunikační strategie obsahuje hlubokou analýzu prezentace programu a obsahuje i několik podnětů pro její další zkvalitnění, jako je třeba větší uplatňování newsletteru, aktivních graficky aktualizovaných webových stránek, větší užívání videa. Jako dobrý příklad byl na jednání uveden Infopress Euroregionu Krušnohoří.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.