Evaluace programu Interreg V-A

V Drážďanech se 2. 2. 2018 na svém předposledním zasedání sešla v saském kancléřství řídící skupina, aby projednala připomínky vzešlé z posledního jednání ze dne 24. 10. 2017. Pod vedením Ywonne Schönein ze saského řídícího orgánu se sjednotili členové skupiny se zhotoviteli evaluace, společností  Metis GmbH z Vídně, na pracovním postupu zapracování připomínek do závěrečné zprávy. V této řídící skupině zastupují česko-saské euroregiony  jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Beate Ebenhöh a František Bína. Návrh hodnotící zprávy se zapracovanými připomínkami bude připraven ke schválení na posledním zasedání skupiny v březnu. Její stanoviska je možné předávat ještě do 9. února 2018 a po jejím schválení bude předána Monitorovacímu výboru. Zpráva obsahuje např. efektivitu žádostí, hodnocení jejich kontroly, problémy předfinancování projektů, střet zájmů, důvody zamítnutí projektů a podobné údaje. Návrhy na zlepšení budou však moci být realizovány až v novém programu, protože ten stávající je již z devadesáti procent vyčerpán.  Komunikační strategie obsahuje hlubokou analýzu prezentace programu a obsahuje i několik podnětů pro její další zkvalitnění, jako je třeba větší uplatňování newsletteru, aktivních graficky aktualizovaných webových stránek, větší užívání videa. Jako dobrý příklad byl na jednání uveden Infopress Euroregionu Krušnohoří.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.