Evaluace programu Interreg V-A

V Drážďanech se 2. 2. 2018 na svém předposledním zasedání sešla v saském kancléřství řídící skupina, aby projednala připomínky vzešlé z posledního jednání ze dne 24. 10. 2017. Pod vedením Ywonne Schönein ze saského řídícího orgánu se sjednotili členové skupiny se zhotoviteli evaluace, společností  Metis GmbH z Vídně, na pracovním postupu zapracování připomínek do závěrečné zprávy. V této řídící skupině zastupují česko-saské euroregiony  jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Beate Ebenhöh a František Bína. Návrh hodnotící zprávy se zapracovanými připomínkami bude připraven ke schválení na posledním zasedání skupiny v březnu. Její stanoviska je možné předávat ještě do 9. února 2018 a po jejím schválení bude předána Monitorovacímu výboru. Zpráva obsahuje např. efektivitu žádostí, hodnocení jejich kontroly, problémy předfinancování projektů, střet zájmů, důvody zamítnutí projektů a podobné údaje. Návrhy na zlepšení budou však moci být realizovány až v novém programu, protože ten stávající je již z devadesáti procent vyčerpán.  Komunikační strategie obsahuje hlubokou analýzu prezentace programu a obsahuje i několik podnětů pro její další zkvalitnění, jako je třeba větší uplatňování newsletteru, aktivních graficky aktualizovaných webových stránek, větší užívání videa. Jako dobrý příklad byl na jednání uveden Infopress Euroregionu Krušnohoří.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.