Perspektiva životního prostředí

Podle usnesení z posledního jednání komise pro životní prostředí a regionální plán se sešla její úzká pracovní skupina 30. ledna 2018 ve Freibergu, aby připravila návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Za českou stranu se zúčastnil Dr. Jiří Roth, předseda komise pro životní prostředí a jednatel české části euroregionu Mgr. Bína. Německou stranu komise zastoupili Beate Ebenhöh, jednatelka německé části euroregionu, Dr. Uhlig Regionální plánovací svaz Planungsverband v Chemnitz  a Dr. Reinhold Saskou lesní správu Forstbezirk Marienberg.  Skupina navrhuje pro rozvojovou strategii jako hlavní témata  změny klimatu, kam patří i ochrana přírody, ovzduší, revitalizace krajiny, dále je to problematika vody s protipovodňovými opatřeními, ochrana zdrojů pitné vody, a také samozřejmě ekologické vzdělávání. Tato témata budou připravena v komisi 28. 2. 2018 pro zpracování do chystané koncepce a vzejdou z nich jistě další smysluplné projektové záměry.

  

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.