Perspektiva životního prostředí

Podle usnesení z posledního jednání komise pro životní prostředí a regionální plán se sešla její úzká pracovní skupina 30. ledna 2018 ve Freibergu, aby připravila návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Za českou stranu se zúčastnil Dr. Jiří Roth, předseda komise pro životní prostředí a jednatel české části euroregionu Mgr. Bína. Německou stranu komise zastoupili Beate Ebenhöh, jednatelka německé části euroregionu, Dr. Uhlig Regionální plánovací svaz Planungsverband v Chemnitz  a Dr. Reinhold Saskou lesní správu Forstbezirk Marienberg.  Skupina navrhuje pro rozvojovou strategii jako hlavní témata  změny klimatu, kam patří i ochrana přírody, ovzduší, revitalizace krajiny, dále je to problematika vody s protipovodňovými opatřeními, ochrana zdrojů pitné vody, a také samozřejmě ekologické vzdělávání. Tato témata budou připravena v komisi 28. 2. 2018 pro zpracování do chystané koncepce a vzejdou z nich jistě další smysluplné projektové záměry.

  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.