Partnerství Meziboří – Sayda

Na pozvání starosty Saydy Volkera Krönerta se setkali 29. ledna 2018 zástupci Meziboří s představiteli partnerského města Sayda a s předsedou místního sportovního spolku Volkmarem Herklotzem. Na programu bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou partnerských měst i s kritickými poznatky z loňského roku, ale především šlo o náměty společných projektů do budoucna. Nadále se počítá se sportovními a kulturními akcemi dětí, sportovců a seniorů. Partnerská města Meziboří a Sayda doplňuje jejich společné partnerství italské město Sogliani al Rubicone. I s ním počítají ve svých plánech na příští rok, vypraví se tam početné delegace obou měst na sportovní slavnost. Oba starostové, Petr Červenka a Volker Krönert, si na setkání v Saydě vyměnili zkušenosti ze získávání a účtování dotací, z vedení tepelného hospodářství a samozřejmě ze sestavování rozpočtu. Na závěr byla podepsána projektová žádost na realizaci další smysluplné spolupráce.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.