Partnerství Meziboří – Sayda

Na pozvání starosty Saydy Volkera Krönerta se setkali 29. ledna 2018 zástupci Meziboří s představiteli partnerského města Sayda a s předsedou místního sportovního spolku Volkmarem Herklotzem. Na programu bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou partnerských měst i s kritickými poznatky z loňského roku, ale především šlo o náměty společných projektů do budoucna. Nadále se počítá se sportovními a kulturními akcemi dětí, sportovců a seniorů. Partnerská města Meziboří a Sayda doplňuje jejich společné partnerství italské město Sogliani al Rubicone. I s ním počítají ve svých plánech na příští rok, vypraví se tam početné delegace obou měst na sportovní slavnost. Oba starostové, Petr Červenka a Volker Krönert, si na setkání v Saydě vyměnili zkušenosti ze získávání a účtování dotací, z vedení tepelného hospodářství a samozřejmě ze sestavování rozpočtu. Na závěr byla podepsána projektová žádost na realizaci další smysluplné spolupráce.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.