Rada v Lounech

Starosta Loun Radovan Šabata pozval Radu Euroregionu Krušnohoří na první letošní jednání 26. ledna 2018 do divadelní kavárny Vrchlického divadla v Lounech. V úvodu seznámil její členy a hosty za velkého zájmu s rozvojem svého města. Jako obvykle se živá diskuse rozpoutala pod vedením předsedy Ing. Hlinky o výsledcích rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, protože rada cítí svou odpovědnost za správu tohoto oblíbeného fondu. S uspokojením přijala rada zprávu o jednání v Drážďanech o opakovaných projektech, protože postoje euroregionů byly správními orgány z velké části akceptovány. Jednatelství před valnou hromadou provádí analýzu práce odborných komisí, a proto se na příštím jednání v Duchcově bude prací svých odborných komisí podrobně zabývat. Na zasedání v Lounech byl zvolen novým členem krizového managementu Ing. Martin Repko ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.  Nejdůležitějším bodem lounského jednání byla příprava valné hromady. Rada se seznámila s návrhem výroční zprávy, kterou obdržela předem a doporučila předsedovi, aby využil při její prezentaci na valné hromadě obsáhlý obrazový materiál. Dlouhá a živá diskuse proběhla o odpadovém hospodářství. Rada nezapomněla ani na narozeniny finanční manažerky Petra Konečné ani na jubilejní narozeniny člena rady Mgr. Josefa Seiferta, který je členem rady euroregionu od jeho počátku. Kromě dárku pro tohoto pamětníka NDR dostal i album fotografií, dokumentujících jeho pětadvacetileté působení v radě euroregionu. Jejich promítání po jednání vyvolalo řadu vzpomínek členů rady.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.