Rada v Lounech

Starosta Loun Radovan Šabata pozval Radu Euroregionu Krušnohoří na první letošní jednání 26. ledna 2018 do divadelní kavárny Vrchlického divadla v Lounech. V úvodu seznámil její členy a hosty za velkého zájmu s rozvojem svého města. Jako obvykle se živá diskuse rozpoutala pod vedením předsedy Ing. Hlinky o výsledcích rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, protože rada cítí svou odpovědnost za správu tohoto oblíbeného fondu. S uspokojením přijala rada zprávu o jednání v Drážďanech o opakovaných projektech, protože postoje euroregionů byly správními orgány z velké části akceptovány. Jednatelství před valnou hromadou provádí analýzu práce odborných komisí, a proto se na příštím jednání v Duchcově bude prací svých odborných komisí podrobně zabývat. Na zasedání v Lounech byl zvolen novým členem krizového managementu Ing. Martin Repko ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.  Nejdůležitějším bodem lounského jednání byla příprava valné hromady. Rada se seznámila s návrhem výroční zprávy, kterou obdržela předem a doporučila předsedovi, aby využil při její prezentaci na valné hromadě obsáhlý obrazový materiál. Dlouhá a živá diskuse proběhla o odpadovém hospodářství. Rada nezapomněla ani na narozeniny finanční manažerky Petra Konečné ani na jubilejní narozeniny člena rady Mgr. Josefa Seiferta, který je členem rady euroregionu od jeho počátku. Kromě dárku pro tohoto pamětníka NDR dostal i album fotografií, dokumentujících jeho pětadvacetileté působení v radě euroregionu. Jejich promítání po jednání vyvolalo řadu vzpomínek členů rady.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.