Zemědělská komise ve Freibergu

První jednání v letošním roce proběhlo dne 25. ledna 2018 v jednatelství euroregionu ve Freibergu. Saští i čeští zemědělci se vzájemně informovali o situaci v zemědělství v obou zemích. Mnohé problémy mají velmi podobné – nedostatek pracovních sil, malé výkupní ceny zemědělských komodit, sucho, složité vyúčtování dotací. Jak v Německu, tak i v ČR není dosud ustavena stabilní vláda, se kterou by zástupci zemědělců mohli konzultovat své postoje k zemědělské politice EU a ke státní zemědělské politice. Zajímavé byly informace o cenách potravin a problémech s prodejem zemědělské půdy Ukazuje se potřeba větší vzájemné informovanosti. Po obsáhlé diskusi byl odsouhlasen záměr budoucí spolupráce v letošním roce. Budou to workshopy s exkurzemi a výměnou zkušeností z přímého prodeje ze dvora, se kterým mají v Sasku výborné zkušenosti, soutěž a prezentace regionálních potravin, workshop na téma bioplynové stanice v Sasku a farmářské trhy v české části euroregionu. Výměna aktuálních informací o vývoji zemědělské politice a vývoji na trhu by měla být zachována a prohloubena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.