Zemědělská komise ve Freibergu

První jednání v letošním roce proběhlo dne 25. ledna 2018 v jednatelství euroregionu ve Freibergu. Saští i čeští zemědělci se vzájemně informovali o situaci v zemědělství v obou zemích. Mnohé problémy mají velmi podobné – nedostatek pracovních sil, malé výkupní ceny zemědělských komodit, sucho, složité vyúčtování dotací. Jak v Německu, tak i v ČR není dosud ustavena stabilní vláda, se kterou by zástupci zemědělců mohli konzultovat své postoje k zemědělské politice EU a ke státní zemědělské politice. Zajímavé byly informace o cenách potravin a problémech s prodejem zemědělské půdy Ukazuje se potřeba větší vzájemné informovanosti. Po obsáhlé diskusi byl odsouhlasen záměr budoucí spolupráce v letošním roce. Budou to workshopy s exkurzemi a výměnou zkušeností z přímého prodeje ze dvora, se kterým mají v Sasku výborné zkušenosti, soutěž a prezentace regionálních potravin, workshop na téma bioplynové stanice v Sasku a farmářské trhy v české části euroregionu. Výměna aktuálních informací o vývoji zemědělské politice a vývoji na trhu by měla být zachována a prohloubena.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.