Krizový management

Komise pro krizový management se sešla 21. 3. 2017 na radnici v Oseku pod vedením svého předsedy Ing. Jiřího Hlinky. Na začátku jednání diskutovala na téma realizovaných projektů v oblasti záchranářství a hasičského vybavení v programu Interreg V-A a poté i o svých dalších projektových záměrech. Komise se obrátila na zástupce euroregionu v Monitorovacím výboru, aby se zasadili v případě přerozdělování zbylých prostředků v programu o jejich prioritní zařazení do oblasti záchranářství; podle jejich mínění je tato prioritní osa podhodnocena. Sama komise by ráda podala ve spolupráci s Ústeckým krajem projekt aktualizace záchranářského slovníčku, o který je velký zájem. Tradiční soutěž mladých hasičů euroregionu připraví komise tentokrát na saské straně u přehrady Griebstein ve dnech 1. – 3. září 2017. Společné záměry s Euroregionem Labe budou projednány na společném jednání v Lounech 3. června u příležitosti setkání českých a saských záchranářů. Saská strana poukázala na potřebu provázání plánů investic do krizového řízení v příhraničí na obou stranách. Tyto náměty komise zahrne do svého příspěvku k rozvojové strategii euroregionu. Předseda komise Ing. Hlinka inicioval kooperační přeshraniční aktivity jako nadstavbu dosavadní výborné vzájemné komunikace. Podporu Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra ČR na vybavení obcí hasičskou technikou podal Jiří Čermák a Ing. Hlinka vyslovil poděkování Ústeckému kraji za jeho pomoc dobrovolným hasičům. Takhle si město Osek nyní s podporou kraje pořídilo za pouhou šestinu ceny hasičské vozidlo, které si komise na závěr jednání se zájmem prohlédla.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.