Krizový management

Komise pro krizový management se sešla 21. 3. 2017 na radnici v Oseku pod vedením svého předsedy Ing. Jiřího Hlinky. Na začátku jednání diskutovala na téma realizovaných projektů v oblasti záchranářství a hasičského vybavení v programu Interreg V-A a poté i o svých dalších projektových záměrech. Komise se obrátila na zástupce euroregionu v Monitorovacím výboru, aby se zasadili v případě přerozdělování zbylých prostředků v programu o jejich prioritní zařazení do oblasti záchranářství; podle jejich mínění je tato prioritní osa podhodnocena. Sama komise by ráda podala ve spolupráci s Ústeckým krajem projekt aktualizace záchranářského slovníčku, o který je velký zájem. Tradiční soutěž mladých hasičů euroregionu připraví komise tentokrát na saské straně u přehrady Griebstein ve dnech 1. – 3. září 2017. Společné záměry s Euroregionem Labe budou projednány na společném jednání v Lounech 3. června u příležitosti setkání českých a saských záchranářů. Saská strana poukázala na potřebu provázání plánů investic do krizového řízení v příhraničí na obou stranách. Tyto náměty komise zahrne do svého příspěvku k rozvojové strategii euroregionu. Předseda komise Ing. Hlinka inicioval kooperační přeshraniční aktivity jako nadstavbu dosavadní výborné vzájemné komunikace. Podporu Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra ČR na vybavení obcí hasičskou technikou podal Jiří Čermák a Ing. Hlinka vyslovil poděkování Ústeckému kraji za jeho pomoc dobrovolným hasičům. Takhle si město Osek nyní s podporou kraje pořídilo za pouhou šestinu ceny hasičské vozidlo, které si komise na závěr jednání se zájmem prohlédla.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.