Česko – saské cesty

 

OHK Most ve spolupráci s IHK Chemnitz připravuje v rámci projektu Česko-saské cesty dopravní konferenci, která se bude konat dne 30. 3. 2017 od 9.30 v salonku hotelu Cascade v Mostě. Projekt, který je financován z Fondu malých projektů programu Interreg V-A, je zaměřen na zlepšení podmínek v přeshraniční dopravě s cílem zvýšit počet přeshraničních autobusových a železničních linek, jejich napojení na stávající sítě, vylepšit dopravní infrastrukturu v Euroregionu Krušnohoří a diskutovat o možnostech vedoucích k odstranění nedostatku profesionálních řidičů.

Na konferenci přednesou své příspěvky zástupci MD ČR, Ústeckého kraje i Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavními tématy konference jsou plánování a výstavba dopravní infrastruktury, přeshraniční autobusová přeprava a nedostatek kvalifikovaných řidičů.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.