Česko – saské cesty

 

OHK Most ve spolupráci s IHK Chemnitz připravuje v rámci projektu Česko-saské cesty dopravní konferenci, která se bude konat dne 30. 3. 2017 od 9.30 v salonku hotelu Cascade v Mostě. Projekt, který je financován z Fondu malých projektů programu Interreg V-A, je zaměřen na zlepšení podmínek v přeshraniční dopravě s cílem zvýšit počet přeshraničních autobusových a železničních linek, jejich napojení na stávající sítě, vylepšit dopravní infrastrukturu v Euroregionu Krušnohoří a diskutovat o možnostech vedoucích k odstranění nedostatku profesionálních řidičů.

Na konferenci přednesou své příspěvky zástupci MD ČR, Ústeckého kraje i Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavními tématy konference jsou plánování a výstavba dopravní infrastruktury, přeshraniční autobusová přeprava a nedostatek kvalifikovaných řidičů.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.