Lokální řídící výbor schválil celkem 18 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 8. března 2017 v Mostě obdrželo k rozhodování celkem 21 projektů. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se zúčastnil jednání Ing. Malát, za Centrum pro regionální rozvoj Ing. Klognerová. Celkem bylo schváleno 18 projektů, z toho českých 15, saských 3. Tři české projekty nedosáhly stanovenou hranici 50 bodů, a proto nebyly do rozhodování zařazeny. Velký počet schválených projektů svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly. 

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř dva miliony EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Při náročném rozhodování ale nezapomněli členové výboru na MDŽ a každá žena obdržela z české strany tulipán, ze saské stany růži. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 24. 5. 2017 ve Freibergu, projekty je třeba podat do 12. 4. 2017.

Přehled schválených projektů LŘV 8.3.2017

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.