Literatura spojuje pohraničí

Nové detektivní příběhy Stíny nad Krušnými horami na místech světového dědictví

Kulturní zařízení kul(T)our Betrieb des Erzgebirgskreises Baldauf Villa https://www.baldauf-villa.de/contact.html a její vedoucí paní Constanze Ulbricht realizuje prostřednictvím Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge v rámci programu Přeshraniční spolupráce Interreg VI A 2021 -2027 spravuje, projekt Hudební kriminální literární putování „Stalo se v Krušných horách“ s českým projektovým partnerem, Společností Hendriky Mukdenové z Karlových Varů.  Úspěšně navazují na podpořené projekty „Literární putování „Stíny nad Krušnými horami I-II“ s českým projektovým partnerem Nadací St. Joachim.
Baldauf Villa tak nabízí již řadu let skutečnou platformu pro stále rostoucí počet krušnohorských autorů a hobby autorů, kde mohou tito autoři široké veřejnosti prezentovat sebe i své práce. Při tom se organizátoři od nepaměti zaměřují na trvalé sbližování českých a německých autorů.
Krušnohorské kriminální příběhy z předešlých projektů byly na zastávkách literárního putování ve společném pohraničí středem zájmu a byly prezentovány autorem a dvěma předčítajícími. Spojení literatury, hudby, prostředí a kulturního zážitku bylo u lidí na obou stranách hranic velmi populární a setkalo se s velkým ohlasem.
Dne 6. července 2019 přijalo UNESCO na seznam světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – montánní krajinu rozvíjející se na obou stranách česko-saské hranice od 11. století.  Od prvního stříbra v roce 1168 se v Krušných horách nepřetržitě těžilo až do roku 1990.
Proto ve znamení získání titulu světového dědictví se autoři detektivních příběhů v Krušných horách zaměřili na všech 22 česko-saských komponentů a povídky se odehrávají vždy na jednom místě světového dědictví.
O hornickém regionu Krušných hor  v Unesco se dozvíte na  http://montanregion.cz/cs/. 
Společné česko-německé literární projekty s nespecifickou cílovou skupinou mají zároveň nevyčíslitelnou hodnotu. Kriminální povídky z českého a saského Krušnohoří, napsané dvoujazyčně, dosahují záliby u každého člověka, který si je vědom tradic a zároveň je otevřený světu. Publikum je prostřednictvím prezentace 22 míst světového kulturního dědictví v rámci kriminálního literárního putování inspirováno k tomu, aby tato místa samo navštívilo, prozkoumalo a poznalo.
Městská oblast Marienbergu se stane dne 4.6.2021 hudebním jevištěm kriminálního literárního putování, kdy o sobě bude hovořit všech 22 krušnohorských míst světového kulturního dědictví. Fotoklub Marienberg předem navštíví všechna místa světového kulturního dědictví a v rámci projektu pro každou z 22 literárních zastávek vytvoří portrét na plátno, který bude sloužit jako kulisa na zastávkách s prezentací detektivních příběhů a kulturním doprovodem.
Do té doby Vám doporučujeme přečíst si knihu Stíny nad Krušnými horami Nové detektivní příběhy, kterou si můžete objednat zde: https://www.baldauf-villa.de/31-buch/13-schatten-%C3%BCber-dem-erzgebirge.html nebo kontaktujte naší kancelář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.