Literatura spojuje pohraničí

Nové detektivní příběhy Stíny nad Krušnými horami na místech světového dědictví

Kulturní zařízení kul(T)our Betrieb des Erzgebirgskreises Baldauf Villa https://www.baldauf-villa.de/contact.html a její vedoucí paní Constanze Ulbricht realizuje prostřednictvím Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge v rámci programu Přeshraniční spolupráce Interreg VI A 2021 -2027 spravuje, projekt Hudební kriminální literární putování „Stalo se v Krušných horách“ s českým projektovým partnerem, Společností Hendriky Mukdenové z Karlových Varů.  Úspěšně navazují na podpořené projekty „Literární putování „Stíny nad Krušnými horami I-II“ s českým projektovým partnerem Nadací St. Joachim.
Baldauf Villa tak nabízí již řadu let skutečnou platformu pro stále rostoucí počet krušnohorských autorů a hobby autorů, kde mohou tito autoři široké veřejnosti prezentovat sebe i své práce. Při tom se organizátoři od nepaměti zaměřují na trvalé sbližování českých a německých autorů.
Krušnohorské kriminální příběhy z předešlých projektů byly na zastávkách literárního putování ve společném pohraničí středem zájmu a byly prezentovány autorem a dvěma předčítajícími. Spojení literatury, hudby, prostředí a kulturního zážitku bylo u lidí na obou stranách hranic velmi populární a setkalo se s velkým ohlasem.
Dne 6. července 2019 přijalo UNESCO na seznam světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří – montánní krajinu rozvíjející se na obou stranách česko-saské hranice od 11. století.  Od prvního stříbra v roce 1168 se v Krušných horách nepřetržitě těžilo až do roku 1990.
Proto ve znamení získání titulu světového dědictví se autoři detektivních příběhů v Krušných horách zaměřili na všech 22 česko-saských komponentů a povídky se odehrávají vždy na jednom místě světového dědictví.
O hornickém regionu Krušných hor  v Unesco se dozvíte na  http://montanregion.cz/cs/. 
Společné česko-německé literární projekty s nespecifickou cílovou skupinou mají zároveň nevyčíslitelnou hodnotu. Kriminální povídky z českého a saského Krušnohoří, napsané dvoujazyčně, dosahují záliby u každého člověka, který si je vědom tradic a zároveň je otevřený světu. Publikum je prostřednictvím prezentace 22 míst světového kulturního dědictví v rámci kriminálního literárního putování inspirováno k tomu, aby tato místa samo navštívilo, prozkoumalo a poznalo.
Městská oblast Marienbergu se stane dne 4.6.2021 hudebním jevištěm kriminálního literárního putování, kdy o sobě bude hovořit všech 22 krušnohorských míst světového kulturního dědictví. Fotoklub Marienberg předem navštíví všechna místa světového kulturního dědictví a v rámci projektu pro každou z 22 literárních zastávek vytvoří portrét na plátno, který bude sloužit jako kulisa na zastávkách s prezentací detektivních příběhů a kulturním doprovodem.
Do té doby Vám doporučujeme přečíst si knihu Stíny nad Krušnými horami Nové detektivní příběhy, kterou si můžete objednat zde: https://www.baldauf-villa.de/31-buch/13-schatten-%C3%BCber-dem-erzgebirge.html nebo kontaktujte naší kancelář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.