Lokální řídící výbor schválil celkem 9 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 6. září 2017 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 10 projektů. Za Centrum pro regionální rozvoj se zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR RNDr. Jiří Horáček, vedoucí odboru evropské územní spolupráce.
Schváleno bylo 9 projektů. Z nich bylo 7 českých s dotací 86 613 EUR a 2 saské projekty s dotací 13 765 EUR. Jeden český projekt nezískal dostatečný počet hlasů pro přijetí. Jednomyslně byla zamítnuta žádost o navýšení prostředků saského žadatele, protože žádost byla předložena pouze v německém jazyce a Lokální řídící výbor neshledal potřebnost takového navrhovaného navýšení.    

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR.  O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny.

Dr. Horáček ocenil dobrou práci Lokálního řídícího výboru, zejména zapojení odborných komisí euroregionu do posuzování projektových žádostí. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Lokální řídící výbor nezapomněl ani na narozeniny projektové manažerky Euroregionu Krušnohoří Martiny Ďurdíkové. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 29.11.2017 v Mostě, projektové žádosti je třeba podat do 18.10. 2017. Na české straně zbývá po započtení tohoto Lokálního řídícího výboru  425 803,77 EUR, na saské straně zbývá 895 826,03 EUR.

 

Přehled schválených projektů LŘV 6.9.2017

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.