Lokální řídící výbor schválil celkem 9 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 6. září 2017 ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 10 projektů. Za Centrum pro regionální rozvoj se zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR RNDr. Jiří Horáček, vedoucí odboru evropské územní spolupráce.
Schváleno bylo 9 projektů. Z nich bylo 7 českých s dotací 86 613 EUR a 2 saské projekty s dotací 13 765 EUR. Jeden český projekt nezískal dostatečný počet hlasů pro přijetí. Jednomyslně byla zamítnuta žádost o navýšení prostředků saského žadatele, protože žádost byla předložena pouze v německém jazyce a Lokální řídící výbor neshledal potřebnost takového navrhovaného navýšení.    

Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR.  O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny.

Dr. Horáček ocenil dobrou práci Lokálního řídícího výboru, zejména zapojení odborných komisí euroregionu do posuzování projektových žádostí. Jednání výborně tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Lokální řídící výbor nezapomněl ani na narozeniny projektové manažerky Euroregionu Krušnohoří Martiny Ďurdíkové. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 29.11.2017 v Mostě, projektové žádosti je třeba podat do 18.10. 2017. Na české straně zbývá po započtení tohoto Lokálního řídícího výboru  425 803,77 EUR, na saské straně zbývá 895 826,03 EUR.

 

Přehled schválených projektů LŘV 6.9.2017

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.