Sportovní komise a sportovní hry

Česká část sportovní komise našeho euroregionu se sešla 4. září 2017 s ředitelem Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Vladimírem Lipským ve Víceúčelovém komunitní centru v Bílině, aby na závěrečném setkání oba partneři dokončili přípravu sportovních her dvou euroregionů, která proběhne 15. 9. 2017 v Drážďanech. Projektová žádost, podaná německou částí Euroregionu Elbe/Labe byla schválena, financování je tudíž zajištěno. Disciplíny sportovních her jsou dané, od kolegů z Drážďan byly včas doručeny rozpisy fotbalu a atletiky, zároveň definitivní časový plán soutěží a vzorová prezenční listina. Volejbal je rovněž zajištěn, chyběli pouze šachisté. Ale v průběhu jednání byli i oni zajištěni. Autobusy pro cestu sportovců do Drážďan jsou rovněž objednány. Celou přípravu na české straně za náš euroregion zajišťoval Petr Procházka, kterému patří upřímné poděkování.

Dalším záměrem sportovních akcí obou euroregionů jsou zimní hry. Připravuje je Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov.

Přítomní využili setkání k výměně informací o pořádání sportovních akcí a financování sportu a Petr Procházka je seznámil s rekonstruovaným komunitním centrem a jeho zaměřením, což všichni vysoce ocenili.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.