Sportovní komise a sportovní hry

Česká část sportovní komise našeho euroregionu se sešla 4. září 2017 s ředitelem Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Vladimírem Lipským ve Víceúčelovém komunitní centru v Bílině, aby na závěrečném setkání oba partneři dokončili přípravu sportovních her dvou euroregionů, která proběhne 15. 9. 2017 v Drážďanech. Projektová žádost, podaná německou částí Euroregionu Elbe/Labe byla schválena, financování je tudíž zajištěno. Disciplíny sportovních her jsou dané, od kolegů z Drážďan byly včas doručeny rozpisy fotbalu a atletiky, zároveň definitivní časový plán soutěží a vzorová prezenční listina. Volejbal je rovněž zajištěn, chyběli pouze šachisté. Ale v průběhu jednání byli i oni zajištěni. Autobusy pro cestu sportovců do Drážďan jsou rovněž objednány. Celou přípravu na české straně za náš euroregion zajišťoval Petr Procházka, kterému patří upřímné poděkování.

Dalším záměrem sportovních akcí obou euroregionů jsou zimní hry. Připravuje je Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov.

Přítomní využili setkání k výměně informací o pořádání sportovních akcí a financování sportu a Petr Procházka je seznámil s rekonstruovaným komunitním centrem a jeho zaměřením, což všichni vysoce ocenili.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.