Sportovní komise a sportovní hry

Česká část sportovní komise našeho euroregionu se sešla 4. září 2017 s ředitelem Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Vladimírem Lipským ve Víceúčelovém komunitní centru v Bílině, aby na závěrečném setkání oba partneři dokončili přípravu sportovních her dvou euroregionů, která proběhne 15. 9. 2017 v Drážďanech. Projektová žádost, podaná německou částí Euroregionu Elbe/Labe byla schválena, financování je tudíž zajištěno. Disciplíny sportovních her jsou dané, od kolegů z Drážďan byly včas doručeny rozpisy fotbalu a atletiky, zároveň definitivní časový plán soutěží a vzorová prezenční listina. Volejbal je rovněž zajištěn, chyběli pouze šachisté. Ale v průběhu jednání byli i oni zajištěni. Autobusy pro cestu sportovců do Drážďan jsou rovněž objednány. Celou přípravu na české straně za náš euroregion zajišťoval Petr Procházka, kterému patří upřímné poděkování.

Dalším záměrem sportovních akcí obou euroregionů jsou zimní hry. Připravuje je Miroslav Schimmer, zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov.

Přítomní využili setkání k výměně informací o pořádání sportovních akcí a financování sportu a Petr Procházka je seznámil s rekonstruovaným komunitním centrem a jeho zaměřením, což všichni vysoce ocenili.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.