Malý pohraniční styk neomezeně dále možný – platí od 2.11.2020

Saské sociální ministerstvo upravilo saská karanténní pravidla pro cestující ze zahraničních rizikových oblastí. Základem je spolková vzorová vyhláška. Nová vyhláška platí od 2. do 30. listopadu 2020. Osoby, které přijíždějí do Saska ze zahraničí a v posledních deseti dnech se v libovolnou chvíli zdržovaly v rizikové oblasti (podle zařazení Institutu Roberta Kocha), se musí neprodleně na dobu 10 dnů (dříve 14 dnů) po svém přicestování zdržovat stále ve svém bytě. Domácí karanténa může být ukončena nejdříve po 5 dnech negativním testem na koronavirus. Testování může být provedeno nejdříve pět dní po příjezdu.

Saská vláda důrazně doporučuje neuskutečňovat cesty, které nejsou nezbytně nutné.

Nová vyhláška mění výjimky z domácí karantény. Malý pohraniční styk, např. za účelem nákupů nebo tankování, je od tohoto okamžiku možný až na 24 hodin v obou směrech bez karantény. Obecně jsou z karantény vyjmuty navíc tyto osoby:

– Osoby, které přijíždějí za účelem návštěvy příbuzných prvního stupně, manžela nebo partnera s nímž nežijí ve společné domácnosti nebo na základě střídavé rodičovské péče.

– Osoby, které žijí v Sasku a do zahraniční rizikové oblasti z nezbytných důvodů cestují za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a pravidelně se alespoň jednou týdně vracejí do svého bydliště (pendleři).

– Osoby, které bydlí v zahraniční rizikové oblasti a pravidelně cestují do Saska za účelem výkonu zaměstnání, studia nebo vzdělání a alespoň jednou týdně se vracejí do svého bydliště (pendleři).

– Osoby (mimo pendlery), které přijíždějí do Saska na omezenou dobu max. 72 hodin z nezbytných důvodů souvisejících s výkonem jejich zaměstnání, studia nebo vzdělání nebo se po tuto dobu zdržovaly v rizikové oblasti (např. obchodníci).

– Zaměstnanci ve zdravotnictví pro neodkladné zdravotní ošetření (např. v souvislosti s transplantací).

– Zaměstnanci v oblasti přeshraniční dopravy (např. řidiči nákladních aut a piloti).

Z karantény jsou vyjmuty i tyto osoby, ale za podmínky předložení negativního korona testu, který nesmí být starší 48 hodin:

– Osoby, jejichž činnost je nezbytná pro právní styk, zastupitelstva, popř. orgány EU, diplomatické styky a správu.

– Osoby, jejichž činnost je nezbytná pro fungování zdravotnictví.

– Osoby, které přijíždějí z důvodu návštěvy příbuzných ve 2. stupni.

– Osoby, které přijíždějí z důvodu neodkladného lékařského ošetření.

Níže link na ochrannou vyhlášku:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/2020_10_30_SaechsCoronaSchutzVO.pdf

a na karanténní vyhlášku:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SaechsCoronaQuarantaeneVO-20201030.pdf

Dne 31.10.2020 vydalo ministerstvo tiskovou zprávu, vztahující se přímo k malému pohraničnímu styku:

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/242406

Zdroj: https://www.mzv.cz/dresden/cz/zpravy_a_udalosti/maly_pohranicni_styk_neomezene_dale.html

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.
Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.