Memorandum o spolupráci

Dne 18. 10. 2017 podepsali zástupci různých regionální institucí  Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu. Tímto Memorandem deklarují ochotu a vůli ke vzájemné spolupráci pro zajištění svého podílu k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném regionu své působnosti, jako sjednocující platformu pro komunikaci s orgány veřejné správy.  Spolupráci tak potvrdily: Okresní hospodářská komora Most, Euroregion Krušnohoří, Destinační agentura Krušné hory o.p.s. a Hospodářská a sociální rada Mostecka. Vyjadřují tak rozhodnutí všech výše uvedených partnerů navázat aktivní vzájemnou spolupráci a podporovat se při formování, pokud možno jednotné a jednotící filosofie věcného, ekonomicky zajistitelného rozvoje cestovního ruchu v dotčeném regionu,  usilovat o spolupráci s dalšími profesionálními  ruchu a snažit se je spojit do jednoho spolupracujícího pracovního týmu

Pro první období (bude určeno jednacím řádem) byl určen jako mluvčí Ing. Jiří Volovecký – jednatel odborné sekce cestovního ruchu při OHK Most.

Účast v tomto „týmu“ je nabízena statutárním městům, kraji a dalším subjektům působících v cestovním ruchu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.