Evaluace programu

V Drážďanech se 24. 10. 2017 v SAB sešla na svém druhém zasedání pracovní skupina pro vyhodnocení  komunikační strategie Kooperčního programu Sasko-Česká republika Interreg V-A. Zpracování analýzy zadalo Saské státní ministerstvo životního prostředí́ a zemědělství́, Program přeshraniční spolupráce, Interreg Europe a realizací byla pověřena společnost  Metis GmbH z Vídně. Ve dnech 15. a 16. června 2017 se v Praze a v Drážďanech konaly první dva workshopy, které byly východiskem pro evaluaci. Zúčastnily se jí subjekty činné v oblasti komunikace a práce s veřejností. Dotazníky byly rozeslány odpovídajícím cílovým skupinám a na tomto základě byla vyhodnocena dosavadní komunikace, její výsledky, efektivita komunikačních opatření a jejich vnímání veřejností v ČR a v Německu. Dále byla projednána i účinnost komunikačních nástrojů, produktivita euroregionů na saské a české straně, s výsledky mediální analýzy v obou zemích.

Analýza mediální práce euroregionů konstatuje:

Euroregiony rozsáhle informují o Programu spolupráce, a nejen o Fondu malých projektů. Mají  dobré kontakty s regionálními médii, ale internetové stránky by mohly být nově přepracovány Nejsou vyčleněni žádní pracovníci, jejichž pracovní náplní je komunikace.

Pro euroregiony je to samozřejmě výzvou a budou usilovat o vyšší úroveň své mediální práce. Připomínky, návrhy a doporučení z obsáhlé diskuse k předloženému materiálu budou zapracovány a projednány na dalším zasedání evaluační pracovní skupiny v lednu 2018. Ke zveřejnění dojde po celkovém vyhodnocení v březnu 2018.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.