Evaluace programu

V Drážďanech se 24. 10. 2017 v SAB sešla na svém druhém zasedání pracovní skupina pro vyhodnocení  komunikační strategie Kooperčního programu Sasko-Česká republika Interreg V-A. Zpracování analýzy zadalo Saské státní ministerstvo životního prostředí́ a zemědělství́, Program přeshraniční spolupráce, Interreg Europe a realizací byla pověřena společnost  Metis GmbH z Vídně. Ve dnech 15. a 16. června 2017 se v Praze a v Drážďanech konaly první dva workshopy, které byly východiskem pro evaluaci. Zúčastnily se jí subjekty činné v oblasti komunikace a práce s veřejností. Dotazníky byly rozeslány odpovídajícím cílovým skupinám a na tomto základě byla vyhodnocena dosavadní komunikace, její výsledky, efektivita komunikačních opatření a jejich vnímání veřejností v ČR a v Německu. Dále byla projednána i účinnost komunikačních nástrojů, produktivita euroregionů na saské a české straně, s výsledky mediální analýzy v obou zemích.

Analýza mediální práce euroregionů konstatuje:

Euroregiony rozsáhle informují o Programu spolupráce, a nejen o Fondu malých projektů. Mají  dobré kontakty s regionálními médii, ale internetové stránky by mohly být nově přepracovány Nejsou vyčleněni žádní pracovníci, jejichž pracovní náplní je komunikace.

Pro euroregiony je to samozřejmě výzvou a budou usilovat o vyšší úroveň své mediální práce. Připomínky, návrhy a doporučení z obsáhlé diskuse k předloženému materiálu budou zapracovány a projednány na dalším zasedání evaluační pracovní skupiny v lednu 2018. Ke zveřejnění dojde po celkovém vyhodnocení v březnu 2018.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.