Evaluace programu

V Drážďanech se 24. 10. 2017 v SAB sešla na svém druhém zasedání pracovní skupina pro vyhodnocení  komunikační strategie Kooperčního programu Sasko-Česká republika Interreg V-A. Zpracování analýzy zadalo Saské státní ministerstvo životního prostředí́ a zemědělství́, Program přeshraniční spolupráce, Interreg Europe a realizací byla pověřena společnost  Metis GmbH z Vídně. Ve dnech 15. a 16. června 2017 se v Praze a v Drážďanech konaly první dva workshopy, které byly východiskem pro evaluaci. Zúčastnily se jí subjekty činné v oblasti komunikace a práce s veřejností. Dotazníky byly rozeslány odpovídajícím cílovým skupinám a na tomto základě byla vyhodnocena dosavadní komunikace, její výsledky, efektivita komunikačních opatření a jejich vnímání veřejností v ČR a v Německu. Dále byla projednána i účinnost komunikačních nástrojů, produktivita euroregionů na saské a české straně, s výsledky mediální analýzy v obou zemích.

Analýza mediální práce euroregionů konstatuje:

Euroregiony rozsáhle informují o Programu spolupráce, a nejen o Fondu malých projektů. Mají  dobré kontakty s regionálními médii, ale internetové stránky by mohly být nově přepracovány Nejsou vyčleněni žádní pracovníci, jejichž pracovní náplní je komunikace.

Pro euroregiony je to samozřejmě výzvou a budou usilovat o vyšší úroveň své mediální práce. Připomínky, návrhy a doporučení z obsáhlé diskuse k předloženému materiálu budou zapracovány a projednány na dalším zasedání evaluační pracovní skupiny v lednu 2018. Ke zveřejnění dojde po celkovém vyhodnocení v březnu 2018.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.