Přeshraniční festival

Nový, již 19., ročník přeshraničního festivalu „Dny české a německé kultury“ se již tradičně uskutečnil nejen v Drážďanech a Ústí nad Labem, ale i v celém Euroregionu Labe/Elbe.

Zahájen byl slavnostním koncertem Harafica Symphonie v Tříkrálovém kostele v Drážďanech dne 26.10.2017 a zúčastnily se ho význačné osobnosti s velkými zásluhami o česko-saskou spolupráci. Kromě mnoha jiných to byli např. Jiří Kuděla, generální konzul v Drážďanech, velvyslanec ČR v Německu Tomáš Jan Podivínský, představitelé Nadace Brücke/Most, Ústeckého kraje a obou Euroregionů – Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge.

 Pestrý kulturní program nabízejí české a německé umělecké soubory po celé dva měsíce – od 23. září 2017 do 26. listopadu 2017. Prodloužení jádra festivalu je možné díky tzv. prologu a tzv. epilogu festivalu. Návštěvníky tak ještě čeká téměř stovka zajímavých akcí.

Letošním partnerským krajem festivalu je kraj Zlínský, který se představil v sobotu 21.10. v drážďanské nákupní galerii Centrum Galerie, a poté uvedl během festivalu řadu svých projektů. 

 

Foto: Peter R. Fischer

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.