Přeshraniční festival

Nový, již 19., ročník přeshraničního festivalu „Dny české a německé kultury“ se již tradičně uskutečnil nejen v Drážďanech a Ústí nad Labem, ale i v celém Euroregionu Labe/Elbe.

Zahájen byl slavnostním koncertem Harafica Symphonie v Tříkrálovém kostele v Drážďanech dne 26.10.2017 a zúčastnily se ho význačné osobnosti s velkými zásluhami o česko-saskou spolupráci. Kromě mnoha jiných to byli např. Jiří Kuděla, generální konzul v Drážďanech, velvyslanec ČR v Německu Tomáš Jan Podivínský, představitelé Nadace Brücke/Most, Ústeckého kraje a obou Euroregionů – Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge.

 Pestrý kulturní program nabízejí české a německé umělecké soubory po celé dva měsíce – od 23. září 2017 do 26. listopadu 2017. Prodloužení jádra festivalu je možné díky tzv. prologu a tzv. epilogu festivalu. Návštěvníky tak ještě čeká téměř stovka zajímavých akcí.

Letošním partnerským krajem festivalu je kraj Zlínský, který se představil v sobotu 21.10. v drážďanské nákupní galerii Centrum Galerie, a poté uvedl během festivalu řadu svých projektů. 

 

Foto: Peter R. Fischer

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.