Sport

Ve statutárním městě Most, které je nositelem titulu Evropské město sportu, se na radnici sešla sportovní komise Euroregionu Krušnohoří na svém listopadovém zasedání. Zúčastnili se ho i zástupci sportu a jednatelství Euroregionu Elbe/Labe, protože oba euroregiony realizují společně řadu projektů. Přivítal je primátor Mostu Mgr. Jan Paparega. Sám je sportovec a je i místopředsedou Euroregionu Krušnohoří. Podobně, jako starosta Loun Radovan Šabata, práci sportovní komise i primátor Mostu osobně podporuje.

Jednatelé Euroregionu Krušnohoří představili stav realizace Fondu malých projektů a zástupci obou euroregionů mohli tento stav porovnat. Zdá se, že do konce programového období budou prostředky určené pro Fond malých projektů účelně využity a vystačí až do konce programového období. Komise obou euroregionů vysoce ocenily společné sportovní hry, které se již stávají dobrou tradicí. V letošním roce se konaly v září v Drážďanech již po třetí. Shodly se také na konání příštích letních sportovních her 14. září 2018 v Ústí nad Labem. Na jednání byly předloženy čtyři projektové žádosti v oblasti sportu, ke kterým komise Euroregionu Krušnohoří zaujala svá odborná stanoviska. Komise se na mosteckém zasedání opět zabývala svými návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Shodla se na tom, že do ní zahrne každoroční letní sportovní hry a každé dva roky zimní hry. Stejný záměr má také Euroregion Elbe/Labe. Podrobnosti připraví pracovní skupina. Velká diskuse se rozpoutala ke stanovisku správního orgánu ohledně opakovaných projektů. Komise obou euroregionů jsou toho názoru, že opakované projekty jsou potřebné, prohlubují partnerství a účastní se jich vždy mnoho nových účastníků. Jednatelé byli proto vyzváni, aby toto stanovisko předali správním orgánům programu.  Jednání se zúčastnila nová členka komise Mgr. Zuzana Bařtipánová, místostarostka Bíliny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.