Sport

Ve statutárním městě Most, které je nositelem titulu Evropské město sportu, se na radnici sešla sportovní komise Euroregionu Krušnohoří na svém listopadovém zasedání. Zúčastnili se ho i zástupci sportu a jednatelství Euroregionu Elbe/Labe, protože oba euroregiony realizují společně řadu projektů. Přivítal je primátor Mostu Mgr. Jan Paparega. Sám je sportovec a je i místopředsedou Euroregionu Krušnohoří. Podobně, jako starosta Loun Radovan Šabata, práci sportovní komise i primátor Mostu osobně podporuje.

Jednatelé Euroregionu Krušnohoří představili stav realizace Fondu malých projektů a zástupci obou euroregionů mohli tento stav porovnat. Zdá se, že do konce programového období budou prostředky určené pro Fond malých projektů účelně využity a vystačí až do konce programového období. Komise obou euroregionů vysoce ocenily společné sportovní hry, které se již stávají dobrou tradicí. V letošním roce se konaly v září v Drážďanech již po třetí. Shodly se také na konání příštích letních sportovních her 14. září 2018 v Ústí nad Labem. Na jednání byly předloženy čtyři projektové žádosti v oblasti sportu, ke kterým komise Euroregionu Krušnohoří zaujala svá odborná stanoviska. Komise se na mosteckém zasedání opět zabývala svými návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Shodla se na tom, že do ní zahrne každoroční letní sportovní hry a každé dva roky zimní hry. Stejný záměr má také Euroregion Elbe/Labe. Podrobnosti připraví pracovní skupina. Velká diskuse se rozpoutala ke stanovisku správního orgánu ohledně opakovaných projektů. Komise obou euroregionů jsou toho názoru, že opakované projekty jsou potřebné, prohlubují partnerství a účastní se jich vždy mnoho nových účastníků. Jednatelé byli proto vyzváni, aby toto stanovisko předali správním orgánům programu.  Jednání se zúčastnila nová členka komise Mgr. Zuzana Bařtipánová, místostarostka Bíliny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.