Sport

Ve statutárním městě Most, které je nositelem titulu Evropské město sportu, se na radnici sešla sportovní komise Euroregionu Krušnohoří na svém listopadovém zasedání. Zúčastnili se ho i zástupci sportu a jednatelství Euroregionu Elbe/Labe, protože oba euroregiony realizují společně řadu projektů. Přivítal je primátor Mostu Mgr. Jan Paparega. Sám je sportovec a je i místopředsedou Euroregionu Krušnohoří. Podobně, jako starosta Loun Radovan Šabata, práci sportovní komise i primátor Mostu osobně podporuje.

Jednatelé Euroregionu Krušnohoří představili stav realizace Fondu malých projektů a zástupci obou euroregionů mohli tento stav porovnat. Zdá se, že do konce programového období budou prostředky určené pro Fond malých projektů účelně využity a vystačí až do konce programového období. Komise obou euroregionů vysoce ocenily společné sportovní hry, které se již stávají dobrou tradicí. V letošním roce se konaly v září v Drážďanech již po třetí. Shodly se také na konání příštích letních sportovních her 14. září 2018 v Ústí nad Labem. Na jednání byly předloženy čtyři projektové žádosti v oblasti sportu, ke kterým komise Euroregionu Krušnohoří zaujala svá odborná stanoviska. Komise se na mosteckém zasedání opět zabývala svými návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Shodla se na tom, že do ní zahrne každoroční letní sportovní hry a každé dva roky zimní hry. Stejný záměr má také Euroregion Elbe/Labe. Podrobnosti připraví pracovní skupina. Velká diskuse se rozpoutala ke stanovisku správního orgánu ohledně opakovaných projektů. Komise obou euroregionů jsou toho názoru, že opakované projekty jsou potřebné, prohlubují partnerství a účastní se jich vždy mnoho nových účastníků. Jednatelé byli proto vyzváni, aby toto stanovisko předali správním orgánům programu.  Jednání se zúčastnila nová členka komise Mgr. Zuzana Bařtipánová, místostarostka Bíliny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.